Celem artykułu jest przedstawienie prawnej dopuszczalności tokenizacji papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz jej wpływu na pozyskiwanie kapitału z tego źródła przez spółki akcyjne. Analizie poddano możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, nadania ww. papierom technologicznej formy tokenów przy zachowaniu przez nie charakteryzujących je cech, obejmujących m.in.: ich związek z prawem majątkowym, realizację związanych z nimi świadczeń oraz ich zbywalność. Zweryfikowano ponadto ekonomiczną opłacalność tego sposobu finansowania działalności przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę jego zalety i wady.

Tokenizacja papierów wartościowych sposobem na pozyskanie kapitału przez spółkę akcyjną

Kapitał i źródła jego pozyskiwania

W aspekcie finansowym, na kapitał składają się fundusze powierzone przedsiębiorstwu przez jego inwestorów, czyli właścicieli i wierzycieli¹. Z kolei, w ujęciu bilansowym, kapitały (pasywa bilansu) określają źródła pochodzenia (finansowania) aktywów jednostki². Kapitał pozyskiwany na rynku finansowym (obejmującym rynek kapitałowy i pieniężny) tworzy określoną strukturę rodzajową i czasową, w skład której wchodzą długo- i krótkoterminowe:

  • kapitały własne (pochodzące od właścicieli, np. akcje),
  • kapitały obce (pochodzące od wierzycieli, np. obligacje),
  • kapitały hybrydowe, stanowiące kategorię pośrednią między kapitałami własnymi i kapitałami obcymi (np. obligacje zamienne na akcje).

Pojęcie tokenizacji oraz rodzaje tokenów i ich kwalifikacja prawna

Tokenizacja stanowi formę cyfryzacji (digitalizacji) biznesu. Polega ona na tworzeniu, przy wykorzystaniu zdecentralizowanej technologii blockchain, wirtualnych tokenów funkcjonujących w rozproszonym rejestrze oraz reprezentujących firmowe aktywa i zasoby (np. papiery wartościowe, takie jak obligacje, akcje, waluty, surowce czy nieruchomości).

Wśród tokenów cyfrowych – w zależności od przypisanych do nich uprawnień – wyróżnić można następujące ich kategorie³:

  • użytkowe,
  • płatnicze,
  • inwestycyjne.

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany (ang. Integrated Dynamic Performance Measurement System) opracowany został przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z Missouri Plant of Square D Company. Koncentruje się on na wzroście konkurencyjności produkcji w drodze przezwyciężenia ograniczeń, jakimi obarczone są istniejące systemy zintegrowanego pomiaru wyników (obejmujących np. brak podejścia dynamicznego uwzględniającego systematyczną weryfikację kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, brak akcentowania znaczenia czasu jako strategicznej miary działania, brak orientacji na przyszłość, brak konkretyzacji celów niezbędnych do realizacji w określonym horyzoncie czasowym, nieuwzględnianie podejścia procesowego umożliwiającego rozwój, oparcie na monitoringu i controllingu, zamiast na doskonaleniu organizacji).

Czytaj więcej

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID‑19

Optymalizacja łańcucha dostaw w dobie COVID-19

Jak w obliczu pandemii podejść do planowania łańcucha dostaw? Jak wzmocnić, udrożnić i skrócić lead time oraz odbudować przerwane łańcuchy dostaw? Czym są silniki transportowe i w jaki sposób redukują ryzyko w łańcuchu dostaw?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama