System szybkiego reagowania

Open access no. 4/2008

Jak sprawić, aby szybkość działania systemów Business Intelligence przełożyła się na usprawnienie procesu decyzyjnego? Radzi D.Daniel z CXO Media.

www.cio.com

Systemy BI dają pracownikom dostęp do aktualizowanych w trybie on-line informacji, jednak nie zmuszą personelu do działania. Tezę tę potwierdza sondaż Aberdeen Group przeprowadzony wśród 250 przedsiębiorstw wykorzystujących omawiane rozwiązania informatyczne. Okazuje się, iż skuteczność podejmowanych decyzji - mierzona satysfakcją klientów i innych interesariuszy - zależy głównie od poziomu akceptacji systemu przez personel, a tylko w niewielkim stopniu od tempa dostarczania informacji decyzyjnych.

Chcąc faktycznie zwiększyć zyski, warto zbadać, z których rozwiązań systemowych, w jakich sytuacjach i przez ile czasu korzystają użytkownicy oraz jaka jest percepcja otrzymywanych komunikatów. Być może generowanie automatycznych notatek na początek dnia czy tworzenie list zadań spowalnia, a nie przyspiesza pracę personelu. Po drugie, należy pamiętać, iż usprawnienie procesu decyzyjnego nie oznacza konieczności jego automatyzacji. Utrata przez użytkowników całkowitej kontroli nad analizą danych grozi bezrefleksyjnym podejściem do otrzymywanych informacji i zmniejszeniem kreatywności w wyszukiwaniu rozwiązań.

Jeżeli system BI przestanie być traktowany jako „narzędzie informatyczne”, a stanie się platformą informacyjną, do której pracownicy odwołują się, podejmując określone działania, jest szansa, iż - jak pokazało wspomniane badanie - wskaźniki w obszarze relacji z klientami wzrosną nawet o 20%!

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement