System szybkiego reagowania

Tekst otwarty nr 4/2008

Jak sprawić, aby szybkość działania systemów Business Intelligence przełożyła się na usprawnienie procesu decyzyjnego? Radzi D.Daniel z CXO Media.

www.cio.com

Systemy BI dają pracownikom dostęp do aktualizowanych w trybie on-line informacji, jednak nie zmuszą personelu do działania. Tezę tę potwierdza sondaż Aberdeen Group przeprowadzony wśród 250 przedsiębiorstw wykorzystujących omawiane rozwiązania informatyczne. Okazuje się, iż skuteczność podejmowanych decyzji - mierzona satysfakcją klientów i innych interesariuszy - zależy głównie od poziomu akceptacji systemu przez personel, a tylko w niewielkim stopniu od tempa dostarczania informacji decyzyjnych.

Chcąc faktycznie zwiększyć zyski, warto zbadać, z których rozwiązań systemowych, w jakich sytuacjach i przez ile czasu korzystają użytkownicy oraz jaka jest percepcja otrzymywanych komunikatów. Być może generowanie automatycznych notatek na początek dnia czy tworzenie list zadań spowalnia, a nie przyspiesza pracę personelu. Po drugie, należy pamiętać, iż usprawnienie procesu decyzyjnego nie oznacza konieczności jego automatyzacji. Utrata przez użytkowników całkowitej kontroli nad analizą danych grozi bezrefleksyjnym podejściem do otrzymywanych informacji i zmniejszeniem kreatywności w wyszukiwaniu rozwiązań.

Jeżeli system BI przestanie być traktowany jako „narzędzie informatyczne”, a stanie się platformą informacyjną, do której pracownicy odwołują się, podejmując określone działania, jest szansa, iż - jak pokazało wspomniane badanie - wskaźniki w obszarze relacji z klientami wzrosną nawet o 20%!

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama