Strategiczny IT-Controlling

Open access no. 7/2009

Jak mierzyć wpływ rozwiązań informatycznych na wartość przedsiębiorstwa? Spostrzeżeniami dzielą się: A. Müller, L. von Thienen oraz H. Schröder – eksperci od wyceny inwestycji informatycznych.

www.bps.de

Skuteczne powstrzymanie „dzikiego” rozrostu systemów informatycznych – których koszty utrzymania rosną o wiele szybciej niż obroty – wymaga przełamania skostniałych rozwiązań z zakresu controllingu w obszarze IT. Dotychczasowa orientacja na precyzyjne wskazanie nośników i miejsc powstawania kosztów obsługi informatycznej jest całkowicie bezzasadna, gdyż nadal nie wiadomo nic o operacyjnych, a tym bardziej strategicznych korzyściach z rozwiązań informatycznych. Czas też skończyć z dogmatem, iż optymalizując procesy gospodarcze, informatyka „automatycznie” stwarza przewagę konkurencyjną. Jaką bowiem przewagę mogą dać ogólnodostępne, standardowe aplikacje i systemy?

Zadaniem controllingu jest wypracowanie metod pomiaru i sterowania wartością, jaką generuje w przedsiębiorstwie obszar IT. Rozważając wdrożenie jakiegokolwiek narzędzia informatycznego, należy zatem – w nawiązaniu do strategii jednostki – odpowiedzieć na szereg pytań. Jaką szansę na wzrost strategicznej pozycji konkurencyjnej dają systemy informatyczne, a na ile niosą ze sobą ryzyko uzależnienia organizacji od obsługi informatycznej? Jaką rolę odgrywają narzędzia informatyczne w optymalizacji poszczególnych procesów biznesowych – a zatem jaka jest skala świadczeń obszaru IT na rzecz pozostałych komórek przedsiębiorstwa? W jaki sposób infrastruktura informatyczna wpływa na relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami – i jakie korzyści z tego wynikają?

Tylko patrząc z perspektywy strategicznej można zapewnić, iż nowe rozwiązania informatyczne będą jednocześnie optymalizować procesy biznesowe i obniżać koszty samego przetwarzania informacji.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama