Stratedzy bez strategii

Tekst otwarty nr 4/2008

Kiedy wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników przyniesie przedsiębiorstwu długofalowy sukces? Komentuje H.R. Friedag - dobrze znany w Polsce przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów.

www.friedag.com

Trudno byłoby znaleźć menedżera nieświadomego faktu, iż przyszłość przedsiębiorstwa zależy od dokonywanych codziennie wyborów. Wciąż jednak zbyt wielu zarządzających nie przyjęło do wiadomości, iż każda z decyzji operacyjnych musi mieć na celu realizację zamierzeń strategicznych.

Nietrudno zatem wyjaśnić, dlaczego istnieją przedsiębiorstwa, które wdrożyły Zrównoważoną Kartę Wyników i wypracowały system mierników zarządczych, a nadal brną do przodu na oślep. Dzieje się tak, gdyż faktycznie nie mają one strategii. Na pewno bowiem nie jest nią stwierdzenie, iż „głównym partnerem jest klient”, „najwyższym dobrem są pracownicy”, a „celem jest zwrot z kapitału w wysokości X%”.

Formułując strategię, warto przypomnieć sobie myśl A. Deyhle, który stwierdził, iż decyzje operacyjne służą „robieniu rzeczy właściwie”, zaś strategiczne „robieniu właściwych rzeczy”. Zrównoważona Karta Wyników ma zatem umożliwić „właściwe robienie właściwych rzeczy”, ponieważ każde działanie operacyjne ma nie tylko służyć rozwiązaniu bieżącego problemu, ale powinno być krokiem w kierunku stworzenia potencjału na przyszłość.

Warto także podkreślić, iż przedsiębiorstwo - choć funkcjonuje w określonym otoczeniu i podlega jego wpływom - swoją wizję rozwoju i koncepcję zarządzania musi wyprowadzić z wewnętrznej kultury organizacyjnej. Tylko na takim fundamencie można budować realny system celów, z których wynikać będą konkretne przedsięwzięcia i działania.

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama