Przedmiotem sprzedaży może być cała firma przedsiębiorcy, jej część lub tylko jej poszczególne składniki majątkowe. W zależności od tego, co jest przedmiotem sprzedaży, transakcja może powodować odmienne skutki prawne i podatkowe. Dlatego też warto zaplanować transakcję sprzedaży oraz przeprowadzić analizę jej skutków. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące sprzedaży części firmy w zakresie skutków prawnych i podatkowych.

Sprzedaż części firmy

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że termin „część firmy” jest używany zasadniczo tylko w języku potocznym. Natomiast w języku prawnym oraz prawniczym używa się terminu „zorganizowana część przedsiębiorstwa” (dalej: „ZCP”). Dlatego też w dalszej części artykułu jego autor będzie posługiwał się terminem ZCP.

Definicja ZCP na gruncie prawa cywilnego

Na gruncie prawa cywilnego nie istnieje żadna definicja ZCP. Natomiast w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) można znaleźć definicję terminu „przedsiębiorstwo”, zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

( 1 ) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

( 2 ) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

( 3 ) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych;

( 4 ) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

( 5 ) koncesje, licencje i zezwolenia;

( 6 ) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

( 7 ) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

( 8 ) tajemnice przedsiębiorstwa;

( 9 ) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1.

Katalog składników majątkowych przedsiębiorstwa jest otwarty i jedynie przykładowy. W skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić również inne składniki majątkowe, np. know-how lub renoma przedsiębiorstwa, z wyłączeniem zobowiązań.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Restrukturyzacja jako ratunek przed upadłością firmy

Restrukturyzacja jako ratunek przed upadłością firmy

Postępujący lockdown zamyka kolejne branże w Polsce. Wiele krajów Unii Europejskiej wprowadziło godziny policyjne, wiele gałęzi gospodarek nie pracuje wcale lub pracuje w dużo mniejszym wymiarze. Liczne przedsiębiorstwa niedługo staną się niewypłacalne, bardzo mało firm może sobie pozwolić na utrzymywanie rezerw finansowych na poziomie pozwalającym utrzymać płynność finansową przez dłużej niż 6 miesięcy bez przychodu. Nadchodzące lata do łatwych należeć nie będą i należy zastanowić się nad modyfikacją swojego podejścia do biznesu, szczególnie do jego transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej

Przegląd systemów WMS

Przegląd systemów WMS

Magazyn staje się sercem łańcucha dostaw i dlatego jest centralnym punktem inwestycji sprzedawców detalicznych, producentów i dostawców usług logistycznych. System technologii magazynowej staje się coraz bardziej złożony, operatorzy łańcucha dostaw potrzebują bardziej wyrafinowanych systemów zarządzania, które mogą koordynować dużą liczbę indeksów, różnorodność inteligentnych urządzeń i systemów połączonych w ich obiektach. Z pomocą przychodzą systemy WMS.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama