Chcąc ograniczyć do minimum zagrożenie koronawirusem, wiele firm wprowadza środki ostrożności w postaci elektronicznego przekazywania faktur. Jednym z takich bezpiecznych, bo „bezdotykowych” środków jest elektroniczne przesyłanie przez sprzedawcę skanu faktury w postaci PDF. Takie skany faktur często są również przekazywane (poprzez e-mail lub np. link do obrazu faktury) biurom księgowym w celu ich zaewidencjonowania.

Skan faktury jako dokument księgowy

Przypomnijmy, jakie warunki muszą być spełnione, by skan faktury mógł być ujęty w księgach rachunkowych, a także, czy na podstawie takiego skanu można uznać koszt za podatkowy i czy skan faktury daje nabywcy możliwość odliczenia podatku VAT.

Przekazanie skanu faktury – wymagana zgoda otrzymującego

Decyzję o dostarczaniu faktur w formie skanu przedsiębiorca może podjąć w każdym momencie. Należy jednak zauważyć, że przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji przez odbiorcę. Wymóg uzyskania zgody wynika z uwarunkowań technicznych – nie można przecież pozbawić osoby, która nie korzysta z internetu czy poczty elektronicznej, możliwości otrzymania faktury. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lipca 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.279.2019.1.AP). Interpretacja ta wskazuje ponadto na brak wymogów co do formy i treści akceptacji. Czytamy w niej:

(...) stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Oznacza to, że w praktyce wystarczy potwierdzenie w postaci e-maila, SMS, ustnej zgody lub faktu, że odbiorca nie wyrazi sprzeciwu wobec dostarczenia faktur w takiej właśnie formie (jest to tzw. zgoda domniemana). Akceptacja taka nie jest przy tym jednorazowa, tj. raz wyrażona pozwala na wysyłanie skanów faktur aż do momentu wycofania zgody (sprzeciwu odbiorcy).

Skan faktury jako dowód księgowy

Otrzymany drogą mailową skan faktury papierowej może zostać ujęty w księgach rachunkowych nabywcy w analogiczny sposób, jak „tradycyjna” faktura papierowa. Muszą być jednak spełnione warunki uznania tego skanu za dowód księgowy, by można było go wprowadzić do ksiąg rachunkowych. Warunki te są identyczne, jak w przypadku „tradycyjnego” dokumentu. Zostały one określone w art. 21 ustawy o rachunkowości. Skan faktury musi zawierać :

( 1 ) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

( 2 ) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

( 3 ) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

( 4 ) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,

( 5 ) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

( 6 ) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ustawa o rachunkowości wskazuje przy tym, że można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w punktach 1-3 i 5, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. O ile w przypadku pkt. 1-3 każda faktura (a więc i jej skan) zawiera wymagane dane, to księgowi nadal mają czasami wątpliwości co do tego, czy brak podpisu (wskazany w pkt. 5) na fakturze wyklucza ją z uznania za ważny dowód księgowy. Należy zatem przypomnieć, że w przypadku faktur (a więc i ich skanów) nie ma obowiązku ich podpisywania podczas wystawiania, jak i otrzymywania. Takie przepisy obowiązują od 2004 r., tj. od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zatem skan faktury bez podpisu jest w pełni zgodnym z przepisami dowodem księgowym.

Ważne! Skan prawidłowo wystawionej faktury zawiera wszystkie elementy niezbędne dla uznania go za prawidłowy dowód księgowy.

Należy przy tym zaznaczyć, że przed wprowadzeniem skanu faktury do ksiąg rachunkowych, powinien być – jak każdy inny dowód księgowy – poddany kontroli merytorycznej, formalno-prawnej i rachunkowej. Efekt tej kontroli może zostać umieszczony na wydrukowanym skanie faktury poprzez naniesienie odpowiednich adnotacji przez osoby dokonujące kontroli. Ustawodawca dopuszcza przy tym możliwość zaniechania umieszczania bezpośrednio na dokumencie informacji o przeprowadzeniu jego kontroli, jeśli „wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych” (por. art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości). Innymi słowy, można nie umieszczać na skanie faktury takiego „ręcznego” zapisu, gdy system informatyczny (program finansowo-księgowy) pozwala na identyfikację osoby (osób) dokonującej akceptacji tego dokumentu (tu skanu faktury).

Pozostałe 43% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Działalność gospodarcza – prawne aspekty zakładania firmy

Działalność gospodarcza – prawne aspekty zakładania firmy

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Czytaj więcej

Finanse behawioralne, czyli dlaczego inwestorzy postępują nieracjonalnie?

Finanse behawioralne, czyli dlaczego inwestorzy postępują nieracjonalnie?

Neoklasyczna teoria rynku kapitałowego zakłada, że homo oeconomicus zawsze postępuje racjonalnie, a jego ewentualne błędy o podłożu psychologicznym nie mają wpływu na wycenę papierów wartościowych. Czy na pewno tak jest? Skąd w takim razie wzięły się finanse behawioralne i czym są? Jakie są główne przykłady nieracjonalności inwestora? O tym wszystkim i nie tylko przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.