Ryzykowna niewiedza

Open access no. 7/2009

Jaki jest związek zachowań klientów z zarządzaniem ryzykiem? Odpowiadają Ch. Fawcus i S. Hasan – znawcy obu tych zagadnień.

www.managementmag.com

O skuteczności systemów zarządzania ryzykiem decyduje dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o środowisku zewnętrznym i wewnętrznym organizacji. Nie ma przy tym ważniejszej informacji niż ta, że przedsiębiorstwo traci klientów. Co ciekawe jednak, systemy zarządzania ryzykiem rzadko wychodzą poza mierniki finansowe i dane makroekonomiczne, ignorując fakt, iż najlepszym barometrem kondycji finansowej przedsiębiorstwa są zachowania klientów.

Postawy klientów kształtowane są przez trzy czynniki: satysfakcję z produktów i samych zakupów, posiadanie bazy porównawczej oraz „sentyment do marki”. Natężenie tych trzech cech można oszacować na podstawie informacji gromadzonych przez większość systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM). Co więcej, badania rynkowe pozwalają skutecznie kwantyfikować odczucia, chęci, potrzeby i zamiary nabywców – czyli ustalać prawdopodobieństwo kolejnego zakupu. W ten sposób możliwe jest uwiarygodnienie planów przedsiębiorstwa – co jest przecież celem zarządzania ryzykiem.

Wskazane zagadnienia są tym ważniejsze, iż postawy klientów stają są coraz bardziej zmienne i krótkotrwałe. Możliwości wzajemnego informowania się nabywców o swoich doświadczeniach oraz propozycjach konkurentów, na przykład w ramach serwisów społecznościowych, wywołała niekorzystną dla przedsiębiorstw asymetrię informacji. Czas zatem połączyć siły specjalistów od marketingu i finansów i zacząć aktywnie kształtować poziomy mierników z obszaru „zachowań klientów”.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama