Rodzinne interesy

Open access no. 7/2009

Czy podział zysków to skuteczne narzędzie systemu motywacyjnego? Zalecenia dla firm rodzinnych prezentuje H. Wigder – specjalista od zarządzania zasobami ludzkimi.

www.roseview.com

Wiele przedsiębiorstw familijnych traktuje podział zysków jako podstawowe prawo właścicieli i rekompensatę za lata „zaciskania pasa” w trakcie budowania firmy. Rozwiązanie to okazuje się jednak jednym z podstawowych czynników destabilizujących sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw.

Nieliczni wciąż controllerzy zatrudnieni w firmach rodzinnych – dążąc do poprawy płynności finansowej – coraz odważniej przeciwstawiają się mitowi, iż nagrody z zysku są gwarancją lojalności i poświęcenia dla firmy zatrudnionych w niej członków rodziny. Brak udziału w zyskach zapewne obniża morale, ale korzyści finansowe wcale nie muszą go podnosić – a tym bardziej pozytywnie wpływać na realizację strategii jednostki.

Prawdziwą rewolucją jest odejście od podziału zysku proporcjonalnie do wkładu finansowego interesariuszy na rzecz sytemu opartego na celach. Ważne jest przy tym, iż nie wszystkie „stanowiska” w firmie są jednakowo istotne. Przy mniejszej odpowiedzialności cele – ale też i premie – mogą być umiarkowane. Dla kluczowych pozycji nagrody będą wyższe, ale tylko pod warunkiem realizacji ambitnych zamierzeń. Należy również ustalić poziom wyników jednostki, poniżej którego nikt nie otrzyma wypłaty z zysku. Często bowiem świadomość, iż można nie otrzymać nagrody, działa bardzo mobilizująco.

Warto jednak pamiętać, iż każda ingerencja w system premiowy może zostać uznana za godzącą w rodzinne interesy. Controllerzy muszą więc znać się na dyplomacji, aby i ich pensje nie poszły do podziału.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama