Przewidzieć nieprzewidywalne

Open access no. 2/2009

Jak zarządzać ryzkiem w dobie światowego kryzysu? Zalecenia dla dyrektorów finansowych i controllerów prezentuje D. Lindorff z Treasury&Risk.

www.treasuryandrisk.com

Jeszcze niedawno sądzono, iż większość przedsiębiorstw posiada skuteczne mechanizmy kontroli i sterowania ryzykiem działalności. Procedury te obejmowały jednak wyłącznie typowe scenariusze, nieadekwatne do skali zawirowań na rynkach finansowych. Oczywiście, błądzić jest rzeczą ludzką, problem jednak w tym, iż nadal jedynie nieliczne przedsiębiorstwa wychodzą poza standardowe ramy sterowania ryzykiem i ujmują w analizach strategicznych scenariusze odzwierciedlające rozwój sytuacji z końca ubiegłego roku.

Ocena polityki zarządzania ryzykiem amerykańskich przedsiębiorstw pokazuje, iż mimo osłabienia gospodarki tego regionu mało która organizacja skorygowała w swoich długofalowych prognozach kursy walutowe czy stopy procentowe. Scenariusze ratunkowe nadal przewidują jedynie walkę z obniżoną płynnością, ignorując możliwość jednoczesnego załamania się wszystkich rynków zbytu. Wciąż - jak przez ostatnie 30 lat - niezachwiane jest przekonanie, iż kluczem do wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest finansowanie kapitałem obcym, mimo iż to właśnie był katalizator kryzysu.

Chcąc zarządzać ryzykiem w niespokojnych czasach, należy wyjść nawet poza mało prawdopodobne scenariusze. W razie skrajnych trudności okazuje się bowiem, iż wszyscy uczestnicy rynku stosują te same standardowe procedury ratunkowe, które właśnie z powodu swojej powszechności przestają być skuteczne. Ta ostatnia uwaga stanowi także istotną kwestię do zastanowienia dla regulatorów, którzy po części sprawili, iż zarządzający ryzkiem zamiast samodzielnie reagować na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenia, uwierzyli w niezawodność odgórnych zaleceń.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama