Eksperci i praktycy oczekują, że dzięki wsparciu nowych technologii, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki predykcyjnej planowanie i analiza magazynu wejdą na wyższy poziom. Czy sieć 5G i komputery kwantowe w dzisiejszym świecie VUCA (od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność) mogą wymusić kolejną generację systemów ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa – przechodzi ciągłą ewolucję. To system aplikacji integrujących wszystkie procesy zarządzania w firmie – od zakupu, magazynu, produkcji, księgowości czy sprzedaży po zasoby ludzkie – z wbudowanymi narzędziami analitycznymi typu Business Intelligence. ERP zarządza wieloma funkcjami biznesowymi poprzez usprawnienie i automatyzowanie codziennych operacji biznesowych, przechowuje wszystkie wprowadzone dane w jednej bazie danych, umożliwiając wszystkim działom pracę z tymi samymi informacjami. Wszystkie te dane możemy porządkować, analizować i przekształcać w raporty. ERP zapewnia menedżerom narzędzia potrzebne do tworzenia dokładniejszych prognoz.

Obecne systemy ERP są elastyczne i dopasowane do każdego rodzaju prowadzonej działalności. Mamy do wyboru prosty system ERP dla mikroprzedsiębiorstwa, zaawansowany dla dużych firm składających się z różnych modułów wspierających podjęcie decyzji, jak również jeden integralny system ERP bez migracji danych i łączenia się między modułami z wykorzystaniem mocno specjalistycznych algorytmów, zaawansowane technologie sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy. System ERP pozwala w sposób efektywny i systematyczny tworzyć harmonogramy poszczególnych etapów procesu produkcji, co gwarantuje olbrzymi wzrost wydajności i poprawę jakości. Dzięki generowaniu raportów z systemu ERP możemy dokonywać szczegółowej analizy całej firmy.

Precyzyjne odzwierciedlenie procesów w systemie pozwala oszczędzać czas oraz skutecznie planować harmonogram działań. Każdy system ERP zapewnia: dostęp do aktualnych informacji, skrócenie czasu podjęcia decyzji kadry zarządzającej, mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, zmniejszenie czasu obsługi klientów, poprawę sprzedaży, jak również zarządza procesem dystrybucji, standaryzuje procesy produkcyjne, wymusza właściwy obieg dokumentów oraz ogranicza zbędne działania.

Moduły wspierające i rozwijające system ERP w planowaniu produkcji:

APS – Advanced Planning and Scheduling (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie)

System w czasie rzeczywistym informuje o wszystkich najważniejszych parametrach planu, np.: całkowitym czasie roboczym, całkowitym czasie przezbrajania, liczbie zadań w planie czy liczbie zadań spóźnionych, kolejkowaniu, jak bieżący portfel zleceń obciąży zakład pracy, terminowości zleceń, każdej wykonywanej przez użytkownika czynności, zamianie kolejności elementów, opartej na dostępnych materiałach i zapotrzebowaniu. System optymalizuje sterowanie procesami wytwarzania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

CiRZ_10_43.jpg

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości wiąże się z zastosowaniem wielu zasad. Jedną z nich jest zasada kontynuowania działalności (ang. going concern principle, going concern assumption). Jest to fundamentalna zasada, bardzo istotna, iż w zależności od ustalenia, czy jednostka będzie nadal kontynuować swoją działalność, czy też nie, stosuje się inne metody wyceny aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

CiRZ_10_18.jpg

Czy dla każdej grupy odbiorców należy definiować różną cenę? Co sprawia, że segmentowanie cenowe podnosi zysk? Jakie informacje są potrzebne do zaprojektowania odpowiedniej ceny dla danego kanału sprzedaży? Jakie są ryzyka segmentowania cenowego i jak możemy nim zarządzać?

Czytaj więcej

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

CiRZ_240_41.jpg

Istotnym elementem rozwoju każdego przedsiębiorstwa są inwestycje, pociągające za sobą zazwyczaj angażowanie znacznych środków finansowych w celu osiągnięcia przyszłych korzyści. Aby uniknąć zaskoczenia niepożądanym ich rezultatem, nie wystarczy jedynie skonstruować plan finansowy przedsięwzięcia, ale należy wziąć pod uwagę zmienne, które mogą mieć negatywny wpływ na jego wynik.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama