Przedsiębiorstwo 2.0

Open access no. 1/2009

Jak w dobie internetu zarządzać skutecznie relacjami przedsiębiorstwa? Potencjał biznesowy nowych form komunikacji społecznej ocenia R. Howard z firmy Telligent.

www.busmanagement.com

Internetowe serwisy takie, jak Facebook czy MySpace, są przykładem tego, w jaki sposób kontaktują się i wpływają na siebie użytkownicy globalnej sieci. Świadomość siły oddziaływania tej międzynarodowej społeczności na podmioty gospodarcze jest już na tyle powszechna wśród czołowych menedżerów, iż wielu z nich dąży do przekształcenia kierowanego przez siebie podmiotu w tzw. Przedsiębiorstwo 2.0 - wykorzystujące narzędzia komunikacji on line (tj.: grupy dyskusyjne, serwisy społecznościowe czy blogi) do pozyskiwania wiedzy o klientach oraz kreowania wizerunku organizacji.

Skuteczność i prędkość rozpowszechniania informacji marketingowej poprzez internet jest nieporównywalnie większa niż w przypadku tradycyjnych kanałów i metod komunikacji. Przewagę konkurencyjną uzyskuje się jednak przede wszystkim, słuchając głosów społeczności internetowej. Pracownicy działu badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży i marketingu - a nawet controllerzy - nie są w stanie tak dokładnie wyjaśnić przyczyn powodzenia lub braku sukcesu oferty rynkowej, jak zrobią to internetowi eksperci - wskazując ukryte mankamenty lub niedostrzeżone zalety produktu.

Otwarcie serwisu, w którym pracownicy komentują różne zdarzenia i napotkane problemy, wyszukują informacje i dzielą się dobrymi praktykami, jest również dobrym sposobem na poprawienie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i powiększanie zasobów wiedzy organizacyjnej. Zachowując interfejs typowy dla serwisów społecznościowych, można uzyskać nadspodziewaną otwartość i chęć współdziałania pracowników.

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement