Przedsiębiorstwo 2.0

Open access no. 1/2009

Jak w dobie internetu zarządzać skutecznie relacjami przedsiębiorstwa? Potencjał biznesowy nowych form komunikacji społecznej ocenia R. Howard z firmy Telligent.

www.busmanagement.com

Internetowe serwisy takie, jak Facebook czy MySpace, są przykładem tego, w jaki sposób kontaktują się i wpływają na siebie użytkownicy globalnej sieci. Świadomość siły oddziaływania tej międzynarodowej społeczności na podmioty gospodarcze jest już na tyle powszechna wśród czołowych menedżerów, iż wielu z nich dąży do przekształcenia kierowanego przez siebie podmiotu w tzw. Przedsiębiorstwo 2.0 - wykorzystujące narzędzia komunikacji on line (tj.: grupy dyskusyjne, serwisy społecznościowe czy blogi) do pozyskiwania wiedzy o klientach oraz kreowania wizerunku organizacji.

Skuteczność i prędkość rozpowszechniania informacji marketingowej poprzez internet jest nieporównywalnie większa niż w przypadku tradycyjnych kanałów i metod komunikacji. Przewagę konkurencyjną uzyskuje się jednak przede wszystkim, słuchając głosów społeczności internetowej. Pracownicy działu badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży i marketingu - a nawet controllerzy - nie są w stanie tak dokładnie wyjaśnić przyczyn powodzenia lub braku sukcesu oferty rynkowej, jak zrobią to internetowi eksperci - wskazując ukryte mankamenty lub niedostrzeżone zalety produktu.

Otwarcie serwisu, w którym pracownicy komentują różne zdarzenia i napotkane problemy, wyszukują informacje i dzielą się dobrymi praktykami, jest również dobrym sposobem na poprawienie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i powiększanie zasobów wiedzy organizacyjnej. Zachowując interfejs typowy dla serwisów społecznościowych, można uzyskać nadspodziewaną otwartość i chęć współdziałania pracowników.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama