Przedsiębiorstwo 2.0

Tekst otwarty nr 1/2009

Jak w dobie internetu zarządzać skutecznie relacjami przedsiębiorstwa? Potencjał biznesowy nowych form komunikacji społecznej ocenia R. Howard z firmy Telligent.

www.busmanagement.com

Internetowe serwisy takie, jak Facebook czy MySpace, są przykładem tego, w jaki sposób kontaktują się i wpływają na siebie użytkownicy globalnej sieci. Świadomość siły oddziaływania tej międzynarodowej społeczności na podmioty gospodarcze jest już na tyle powszechna wśród czołowych menedżerów, iż wielu z nich dąży do przekształcenia kierowanego przez siebie podmiotu w tzw. Przedsiębiorstwo 2.0 - wykorzystujące narzędzia komunikacji on line (tj.: grupy dyskusyjne, serwisy społecznościowe czy blogi) do pozyskiwania wiedzy o klientach oraz kreowania wizerunku organizacji.

Skuteczność i prędkość rozpowszechniania informacji marketingowej poprzez internet jest nieporównywalnie większa niż w przypadku tradycyjnych kanałów i metod komunikacji. Przewagę konkurencyjną uzyskuje się jednak przede wszystkim, słuchając głosów społeczności internetowej. Pracownicy działu badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży i marketingu - a nawet controllerzy - nie są w stanie tak dokładnie wyjaśnić przyczyn powodzenia lub braku sukcesu oferty rynkowej, jak zrobią to internetowi eksperci - wskazując ukryte mankamenty lub niedostrzeżone zalety produktu.

Otwarcie serwisu, w którym pracownicy komentują różne zdarzenia i napotkane problemy, wyszukują informacje i dzielą się dobrymi praktykami, jest również dobrym sposobem na poprawienie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i powiększanie zasobów wiedzy organizacyjnej. Zachowując interfejs typowy dla serwisów społecznościowych, można uzyskać nadspodziewaną otwartość i chęć współdziałania pracowników.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

Sprzedaz-24.pl. 100% praktycznej wiedzy na wyciągnięcie ręki

Jest takie miejsce w internecie, które warto zarekomendować wszystkim dyrektorom handlowym, menedżerom sprzedaży, handlowcom i pracownikom działów obsługi klienta. Portal, który zbiera w jednym miejscu i udostępnia całą merytoryczną wiedzę, jakiej mogą potrzebować w swojej pracy. Wystarczy jedno kliknięcie!

Czytaj więcej

KPI w zarządzaniu zespołem sprzedaży 3 perspektywy, 2 ciekawe koncepcje i własne doświadczenia

CiRZ_1_2020_16.jpg

Czy raporty przygotowywane przez controlling przedstawiają w sposób czytelny istotne informacje do zarządzania? Czy widać na nich związki przyczynowo-skutkowe między wynikami, za które odpowiedzialni są menedżerowie sprzedaży i działaniami, którymi zarządzają? Jak poprawić współpracę na linii controlling – sprzedaż – zarząd?

Czytaj więcej

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału

CiRZ_12_45.jpg

Na kształtowanie struktury (źródeł) finansowania firmy wpływ ma wiele czynników o charakterze mikroekonomicznym, wśród których wymienić można: jakość sterowania firmą, wskaźniki finansowe podmiotu, zarządzanie wypłatą dywidend, ryzyko działalności, etapy cyklu życia firmy, rynkową cenę akcji, majątek w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz jego wielkość.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama