Zarządzanie firmą jest zdominowane przez informacje finansowe i zwykle decyzje zarządcze nie uwzględniają innych punktów postrzegania przedsiębiorstwa. Dlatego twórcy BSC dodali cztery nowe perspektywy. Do zalet BSC należą: całościowe ujęcie, wieloaspektowość, ukierunkowanie na wizję i strategię skłaniającą do rozważania możliwości jej zastosowania do oceny inwestycji w technologie informatyczne.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement