Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Umiejętność sprawnego powiązania planów zatrudnienia i kosztów osobowych z perspektywą wyników finansowych nabrała w ostatnich tygodniach ogromnego znaczenia. Epidemia COVID-19 spowodowała „zamrożenie” części gospodarki. Większość firm odczuła efekty w postaci zauważalnego spadku obrotów lub niepewności co do perspektyw na nadchodzące miesiące. Konsekwencją była konieczność rewizji budżetów i prognoz, której istotnym elementem były zmiany planów zatrudnienia. Zespoły kadrowe i finansowe musiały poddać analizie alternatywne warianty ograniczenia kosztów osobowych, takie jak wykorzystanie pomocy publicznej, zamrożenie wakatów i awansów, rewizje wynagrodzeń czy w ostateczności redukcje etatów.

W tym kontekście w chwili, gdy (miejmy nadzieję) kulminacyjny punkt zawirowań mamy już za sobą, warto poświęcić nieco energii na przyjrzenie się procesom budżetowania i prognozowania zatrudnienia i kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Doświadczenia zebrane w czasie kryzysu – zarówno zidentyfikowane problemy i ograniczenia, jak i silne strony obecnych procesów i narzędzi – być może przełożą się na serię działań korygujących i optymalizacyjnych, które zostaną wdrożone po ustabilizowaniu się sytuacji. Intencją niniejszego artykułu jest dostarczenie maksymalnie szerokiej i wielopłaszczyznowej perspektywy, pozwalającej na ocenę i doskonalenie planowania HR.

Planowanie HR w kontekście całości procesów planistycznych firmy

Charakterystyka procesu planowania HR

Planowanie zatrudnienia i kosztów osobowych jest jednym z kluczowych obszarów składających się na łączny budżet kosztów przedsiębiorstwa. Powszechną praktyką jest projektowanie procesów planowania HR w sposób zapewniający możliwość budżetowania na poziomie indywidualnego pracownika – rzadziej stanowiska lub etatu. Jest to niezbędne dla zachowania transparentności planów, poprawności i spójności kalkulacji planistycznych oraz możliwości późniejszego wyjaśnienia ewentualnych odchyleń. Tak odbywa się to zarówno w mniejszych firmach, jak i w dużych korporacjach, zatrudniających setki czy tysiące pracowników.

Z drugiej strony, każda firma zatrudniająca co najmniej kilkudziesięciu pracowników posiada określoną strukturę jednostek biznesowych, które są naturalnym „wspólnym mianownikiem” dla raportowania i planowania kosztów działalności. Dlatego dział HR musi umieć przełożyć budżet zatrudnienia i kosztów pracowniczych na uniwersalny język centrów kosztów lub MPK (miejsc powstawania kosztów firmy).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Przegląd obszarów cyfryzacji państwa

CiRZ_04_5.jpg

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w przeciągu ostatnich lat mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatków i skuteczniejsze ściganie przestępców podatkowych. Nowe rozwiązania wykorzystujące narzędzia informatyczne umożliwiają wielowymiarową kontrolę przedsiębiorców oraz wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości. Po skutecznym wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych pora na kolejne zmiany wykorzystujące nowe narzędzia informatyczne.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama