Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele przedsiębiorstw mierzy się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Sytuacja taka wymusza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji oraz właściwego zarządzania nimi. Skutecznym narzędziem zarządzania zmianami w dobie zagrożenia epidemicznego jest metoda ADKAR.

Idea zmiany i zarządzania zmianą

Zmiana organizacyjna stanowi naturalną drogę rozwoju każdej organizacji. Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne podmioty gospodarcze narzuca jednak trudne warunki prowadzenia działalności i osiągania przewagi konkurencyjnej. Wirtualizacja, rozwój technologii, a także różnego rodzaju klęski żywiołowe (takie jak obecna pandemia koronawirusa) sprawiają, że wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest wprowadzanie zmian w taki sposób, aby w krótkim okresie zachowały one sprawność organizacyjną, w długim zaś – możliwości rozwoju. Organizacja, aby osiągnąć swój naturalny cel związany z trwaniem na rynku jest zmuszona podejmować zmiany, które niejako stają się ceną, którą firma płaci za możliwość kontynuowania swojej działalności w warunkach dynamicznego i trudno przewidywalnego otoczenia. Złożoność procesów zachodzących w otoczeniu, ich nieprzewidywalność powodują, że jednostki poszukują nowej perspektywy rozwoju w globalnym i szybko zmieniającym się świecie. Zmiana jest wydarzeniem naruszającym równowagę firmy, podważającym dotychczasowe wzorce oraz sposoby rozumienia i funkcjonowania. Postrzeganie zjawiska zmiany powinno integrować różne podejścia i wymiary zmiany, nadawać zmianie znaczenie ciągłości, konieczne do skutecznego zarządzania nią1.

Zarządzanie zmianą stanowi jeden ze sposobów na rewitalizację przedsiębiorstwa, a nawet na zaprojektowanie go na nowo. Może ono przyjmować formę zarządzania designem (obejmuje przeprojektowanie całego systemu zarządzania), zarządzania zmianą strukturalną (stanowi program całościowy), zarządzania ukierunkowanego na redukcję kosztów operacyjnych, zarządzania zmianą na poziomie procesowym, czy też zarządzania zmianą kulturową (koncentruje się na pracownikach organizacji)2.

Proces zarządzania zmianą może być wspierany przez cykl życia przedsiębiorstwa. Umożliwia on odpowiedni – adekwatny do fazy życia jednostki – dobór metod zarządzania, prowadzenie właściwych czynności operacyjnych oraz zastosowanie modyfikacji do określonego przedsięwzięcia. Obrazuje dążenia podmiotu, jego aspiracje oraz nastawienie kadry do planowanych zmian.

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSR 19: Świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym

CIRZ_10_2020_34.jpg

Pracodawcy chcąc zatrzymać pracownika w firmie na dłużej, oprócz odpowiedniego wynagrodzenia często oferują szereg benefitów, które nie zawsze przyjmują formę pieniężną. Takie świadczenia, zwłaszcza te w formie niepieniężnej, niejednokrotnie wiążą się z problemem ich wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych. Kwestie te zawarte zostały w MSR 19 Świadczenia Pracownicze.

Czytaj więcej

Dlaczego optymalny obieg dokumentów to podstawa w firmie?

CIRZ_10_2020_26.jpg

Praca z dokumentami to codzienność każdego przedsiębiorstwa. Aby firma mogła dobrze funkcjonować, należy zadbać o ich właściwe uporządkowanie oraz zachować procedury z nimi związane. Dzięki temu możemy znacząco podnieść wydajność przedsiębiorstwa oraz usprawnić pracę.

Czytaj więcej

WMS zintegrowany z automatyka magazynową – korzyści vs koszty

CIRZ_10_2020_21.jpg

Managerowie łańcucha dostaw, a w szczególności kierownicy magazynów, są pod coraz większą presją, aby poprawić produktywność i efektywność w magazynie. W celu osiągnięcia oszczędności kosztów magazynowania, automatyzacja WMS musi być najwyższym priorytetem dla magazynu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama