Kreatywność pod kontrolą

Open access no. 2/2009

Jak sprawić, aby pracownicy byli bardziej twórczy? Badania nad związkiem kreatywności i wyników przedsiębiorstw opisuje J. Hanna z Harvard Business School.

http://hbswk.hbs.edu

Controlling personalny już dawno przestał ograniczać się do monitorowania kosztów osobowych i wydajności pracy. Nadal jednak uwadze menedżerów i analityków umyka kluczowy czynnik budowania wartości przedsiębiorstwa związany z zasobami ludzkimi - kreatywność.

W celu zrozumienia, jak duży potencjał tkwi w pracy twórczej, należy obalić mit, iż kreatywność jest tylko pochodną inteligencji i talentu. W równym stopniu wynika ona z chęci podejmowania odpowiedzialności czy umiejętności spojrzenia na problemy z różnych perspektyw - czyli tych cech pracowników, które można kształtować.

Jednak, aby sterować zdolnościami kreatywnymi organizacji, trzeba umieć je zmierzyć. Pionierskie badania pokazują, iż zjawisko to można skwantyfikować, zestawiając dane dotyczące efektów działań personelu z informacjami o odczuwanych przez pracowników emocjach oraz ich ocenie środowiska pracy. W ten sposób zaobserwowano związek między najważniejszymi z emocjonalnego punktu widzenia wydarzeniami a sprawnością działania pracowników. Okazuje się, iż zarówno negatywne, jak i pozytywne bodźce determinują poziom kreatywności personelu nawet dwa dni po zaistnieniu określonych sytuacji w miejscu pracy. Natomiast stały wzrost zdolności twórczych kadry uzyskać można, wyznaczając pracownikom jasne i istotne cele, zapewniając im wystarczające zasoby rzeczowe i czas na realizację obowiązków, a przede wszystkim skłaniając ich do traktowania sukcesów i porażek w kategoriach osobistego rozwoju i zdobywania doświadczenia.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama