W każdej firmie występują procesy zakupowe: firmy nabywają aktywa materialne i niematerialne, jak również usługi. Procesy zakupowe są zróżnicowane i uzależnione od profilu działalności, wielkości firmy, obszaru geograficznego, na którym organizacja działa. Samo istnienie i funkcjonowanie procesów zakupowych nie zagwarantuje dokonywania zakupów w sposób efektywny, jeśli nie będą im towarzyszyć odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznych.

Kontrola wewnętrzna w procesie zakupów

Kontrola wewnętrzna to nic innego jak celowe działania podejmowane w firmie i ukierunkowane na poprawę zarządzania ryzykiem i zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania ustalonych celów i zadań firmy. System kontroli wewnętrznej powinien być nieodłącznym elementem działalności każdej organizacji. Zadaniem tego systemu jest realizacja celów organizacji oraz zapewnienie bieżącego oraz skutecznego funkcjonowania. Odpowiednio zaprojektowany system kontroli wewnętrznej ma podstawowe znaczenie w nowoczesnym systemie zarządzania oraz efektywnym osiąganiu zadań i celów strategicznych każdej jednostki. Słabe lub nieefektywne kontrole wewnętrzne zawsze prowadzą do wystąpienia niepożądanych zjawisk, nadużyć i tym samym narażają jednostkę na straty. Mechanizmy kontroli służą zatem zapobieganiu, wykrywaniu i naprawianiu nieprawidłowości po rozsądnych kosztach. Koszty funkcjonowania kontroli wewnętrznych nie mogą jednak przewyższać płynących z nich korzyści.

Pozostałe 87% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tokenizacja papierów wartościowych sposobem na pozyskanie kapitału przez spółkę akcyjną

Tokenizacja papierów wartościowych sposobem na pozyskanie kapitału przez spółkę akcyjną

Celem artykułu jest przedstawienie prawnej dopuszczalności tokenizacji papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz jej wpływu na pozyskiwanie kapitału z tego źródła przez spółki akcyjne. Analizie poddano możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, nadania ww. papierom technologicznej formy tokenów przy zachowaniu przez nie charakteryzujących je cech, obejmujących m.in.: ich związek z prawem majątkowym, realizację związanych z nimi świadczeń oraz ich zbywalność. Zweryfikowano ponadto ekonomiczną opłacalność tego sposobu finansowania działalności przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę jego zalety i wady.

Czytaj więcej

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany

Dynamiczny model zintegrowany (ang. Integrated Dynamic Performance Measurement System) opracowany został przez Bititciego, Carriego i McDevitta1, przy współpracy z Missouri Plant of Square D Company. Koncentruje się on na wzroście konkurencyjności produkcji w drodze przezwyciężenia ograniczeń, jakimi obarczone są istniejące systemy zintegrowanego pomiaru wyników (obejmujących np. brak podejścia dynamicznego uwzględniającego systematyczną weryfikację kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, brak akcentowania znaczenia czasu jako strategicznej miary działania, brak orientacji na przyszłość, brak konkretyzacji celów niezbędnych do realizacji w określonym horyzoncie czasowym, nieuwzględnianie podejścia procesowego umożliwiającego rozwój, oparcie na monitoringu i controllingu, zamiast na doskonaleniu organizacji).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama