Jestem właścicielem dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Słyszałem, że do formułowania i osiągania celów zbieżnych z działaniami całej firmy na poszczególnych jej poziomach można wykorzystać metodę Hoshin Kanri. Jak ją można wdrożyć w moim przedsiębiorstwie?

Jacek P., Warszawa

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement