Interesariusze pod kontrolą

Open access no. 4/2008

Jak zapewnić zbieżność celów przedsiębiorstwa i jego interesariuszy? Rozwiązanie przedstawia D. Recklies, odpowiedzialna za planowanie strategiczne w Corealcredit Bank AG.

www.themanagement.de

Współczesne przedsiębiorstwa, zwłaszcza te duże, znalazły się pod wpływem różnych osób i grup interesu, którymi - oprócz właścicieli - są: klienci, partnerzy strategiczni, dostawcy, pracownicy i związki zawodowe, regulatorzy, władze lokalne oraz opinia publiczna i media. Błędne jest jednak mniemanie, iż to organizacje powinny dostosować się do oczekiwań interesariuszy. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest aktywne sterowanie relacjami z otoczeniem.

Kluczową kwestią staje się rozpoznanie, w jakim zakresie konkretne grupy interesu chcą i będą wywierały wpływ na funkcjonowanie jednostki. Pomocnym narzędziem jest macierz aktywności interesariuszy grupująca ich w cztery kategorie: „niewymagających” (w niewielkim stopniu zainteresowanych, o słabej sile oddziaływania), „niedoinformowanych” (żądających informacji, ale o ograniczonych możliwościach nacisku), „niezadowolonych” (niezainteresowanych, ale wywierających dużą presję) oraz „partnerów strategicznych” (dociekliwych i wpływowych).

Pierwszą grupę usatysfakcjonują standardowe komunikaty. Drugą - po zapewnieniu regularnego dopływu informacji - łatwo przekształcić w pozostających pod kontrolą sprzymierzeńców. Najbardziej kłopotliwa jest grupa trzecia, pozostając bowiem pasywną, może torpedować plany organizacji. Monitoring działań tych podmiotów, przewidywanie ich zachowań i „dyplomacja” są sposobem na osłabienie czujności i woli działania potencjalnych adwersarzy zarządu. Natomiast partnerzy strategiczni powinni zostać włączeni w proces planowania. Wówczas zaistnieją najlepsze warunki do uzgodnienia celów interesariuszy i przedsiębiorstwa.

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement