Interesariusze pod kontrolą

Tekst otwarty nr 4/2008

Jak zapewnić zbieżność celów przedsiębiorstwa i jego interesariuszy? Rozwiązanie przedstawia D. Recklies, odpowiedzialna za planowanie strategiczne w Corealcredit Bank AG.

www.themanagement.de

Współczesne przedsiębiorstwa, zwłaszcza te duże, znalazły się pod wpływem różnych osób i grup interesu, którymi - oprócz właścicieli - są: klienci, partnerzy strategiczni, dostawcy, pracownicy i związki zawodowe, regulatorzy, władze lokalne oraz opinia publiczna i media. Błędne jest jednak mniemanie, iż to organizacje powinny dostosować się do oczekiwań interesariuszy. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest aktywne sterowanie relacjami z otoczeniem.

Kluczową kwestią staje się rozpoznanie, w jakim zakresie konkretne grupy interesu chcą i będą wywierały wpływ na funkcjonowanie jednostki. Pomocnym narzędziem jest macierz aktywności interesariuszy grupująca ich w cztery kategorie: „niewymagających” (w niewielkim stopniu zainteresowanych, o słabej sile oddziaływania), „niedoinformowanych” (żądających informacji, ale o ograniczonych możliwościach nacisku), „niezadowolonych” (niezainteresowanych, ale wywierających dużą presję) oraz „partnerów strategicznych” (dociekliwych i wpływowych).

Pierwszą grupę usatysfakcjonują standardowe komunikaty. Drugą - po zapewnieniu regularnego dopływu informacji - łatwo przekształcić w pozostających pod kontrolą sprzymierzeńców. Najbardziej kłopotliwa jest grupa trzecia, pozostając bowiem pasywną, może torpedować plany organizacji. Monitoring działań tych podmiotów, przewidywanie ich zachowań i „dyplomacja” są sposobem na osłabienie czujności i woli działania potencjalnych adwersarzy zarządu. Natomiast partnerzy strategiczni powinni zostać włączeni w proces planowania. Wówczas zaistnieją najlepsze warunki do uzgodnienia celów interesariuszy i przedsiębiorstwa.

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama