Informatyczny lek na kryzys

Open access no. 4/2009

Co nowego zaoferują użytkownikom systemy Business Intelligence (BI) w najbliższej przyszłości? Tendencje rozwojowe przedstawia D. Stodder z Ventana Research.

www.intelligententerprise.com

Setki miliardów dolarów temu - w czasach sprzed „kredytowego krachu” - ogłoszono rewolucję w funkcjonowaniu przedsiębiorstw dzięki możliwościom systemów BI. Identyfikowanie niedostrzegalnych relacji ekonomicznych i przekazywanie użytkownikom „sztych na miarę” raportów miało odkryć nowe szanse biznesowe..., ale niestety, nie uchroniło organizacji od negatywnych skutków kryzysu. Oczywiście trudno wyobrazić sobie powrót przedsiębiorstw do prymitywnych rozwiązań informatycznych, jednak odbudowa wiary w nowe technologie wymagać będzie od branży IT szeregu zmian.

Po pierwsze, istotne jest - wzorem systemów typu „open source” - zwiększenie roli użytkowników w kształtowaniu nowych produktów poprzez otwartość informacyjną odnośnie do ich cech funkcjonalnych oraz ujednolicenie standardów budowania systemów. Możliwość pozyskania oprogramowania niższym kosztem i jego „samodzielnego” dostosowania do potrzeb organizacji jest rozsądną alternatywą dla drogich, nie zawsze elastycznych i zbyt wolno modyfikowanych, „gotowych” aplikacji.

Po drugie, od systemów wspomagania zarządzania oczekiwać się będzie intuicyjnego wyszukiwania informacji oraz dzielenia się nimi. Dzięki „oswojeniu” systemów BI przez użytkowników będą oni wykorzystywali oferowane możliwości w znacznie większym stopniu niż dotąd. W końcu, niezbędna jest integracja narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem z tymi wspomagającymi realizację projektów. Kryzys finansowy obnażył wiele sytuacji, w których strategia przedsiębiorstwa i cele projektów były „konkurencyjne”, powodując nieefektywne wykorzystanie zasobów i odnoszenie sukcesów na jednych polach kosztem porażek w innych obszarach.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama