Gotowi do poświęceń

Open access no. 4/2009

Czy można motywować pracowników bez systemu premiowego? Głos w dyskusji zabiera P. Williams, specjalista do spraw rachunkowości.

www.accaglobal.com

Wypłacanie hojnych premii bezpowrotnie odeszło w przeszłość po tym, gdy uznano je za jedną z przyczyn światowego kryzysu finansowego. Apanaże stały się symbolem chciwości i nieodpowiedzialności, nic więc dziwnego, iż wielu menedżerów - ratując firmy i swoje posady - postanowiło całkowicie zrezygnować z (de)motywujących bodźców finansowych.

Zanim jednak kolejni zarządzający przyłączą się do chóru potępiającego premie, powinni pamiętać, iż ich likwidację odczują przede wszystkim szeregowi pracownicy, którym pozostanie skromna pensja podstawowa. Co więcej, koncepcja premii - jako nagrody za wyniki i zaangażowanie - jest z założenia słuszna i raczej nie da się jej zastąpić systemem ustnych pochwał czy pisemnych wyrazów uznania.

Praktyka pokazuje, że problemem jest właściwe skonstruowanie systemu motywacyjnego, tak aby uniknąć bezwzględnej walki o dodatki kosztem współpracowników i innych zespołów, a przede wszystkim wbrew interesom samej organizacji. Kluczowym zadaniem dla controllingu personalnego będzie zatem w najbliższym czasie przekształcenie systemów motywacyjnych z narzędzi krótkoterminowej gratyfikacji w kompleksowe rozwiązania zorientowane na cele długookresowe, skoordynowane w skali całej jednostki i wszystkich realizowanych projektów. Później trzeba będzie jeszcze monitorować, czy środki pieniężne są rozdysponowywane z umiarem, a wdrożone rozwiązania faktycznie służą poprawie wyników przedsiębiorstwa.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama