Jaka jest specyfika controllingu projektów informatycznych? Doświadczeniami dzielą się Sebastian Asendorf i Eva-Marie Hohnholt – konsultanci Helbling Management Consulting GmbH.

www.controlling-portal.org

Rosnąca presja na redukcję kosztów przedsiębiorstw spowodowała zastój w przedsięwzięciach informatyzacyjnych. Choć w najbliższych latach liczba wdrożeń powinna wzrosnąć, zmienią się warunki ich realizacji. Napięte budżety, jasno postawione cele, oczekiwanie wymiernych rezultatów czy praca pod presją czasu – to dziś reguła.

Zapewnienie przejrzystości projektów staje się polisą ubezpieczeniową ich menedżerów. Jednak mimo dostępu do narzędzi wspomagających – z metodyką wartości uzyskanej (EV) na czele – wdrożenia zbyt często kończą się fiaskiem. Przyczynami są niewystarczająco uszczegółowione plany, niekontrolowane na bieżąco wydatki czy kalkulacja wskaźników zaawansowania projektu ze zbyt małą częstotliwością.

Istotą projektów informatycznych jest ich innowacyjność, zatem controller, działający w organizacji zmieniającej się, nie może postępować rutynowo, polegając wyłącznie na sprawdzonych rozwiązaniach.

Controlling projektów zaczyna się w fazie planowania przedsięwzięcia, obejmując ustalenie celów, etapów i terminów realizacji oraz dobór zespołu wdrożeniowego. Controller wspomaga zarządzanie projektem, badając organizację pracy, sporządza listy zadań do wykonania i dokumentuje zakończenie poszczególnych etapów. Steruje także kształtem projektu, zgodnie z wymaganiami finalnych użytkowników, oceniając jednocześnie efektywność rozwiązań. Nadzór podwykonawców i szybkie reagowanie na zgłaszane przez nich problemy, ocena zasadności zmian zakresu prac i zagwarantowanie realizacji pierwotnych celów projektu – to kolejne zadania controllera. Pomiar efektów wdrożenia pod kątem ich terminowości, kompletności, jakości i zgodności z postawionymi celami powinien prowadzić do wypracowania zestawu scenariuszy działania.

Zadania controllerów projektów informatycznych wymagają zatem zarówno umiejętności analitycznych, jak i stymulacji działania. Jeśli dodać do tego doświadczenie w zarządzaniu projektami, wówczas controller będzie faktycznym gwarantem płynności wdrożenia.

Zobacz również

Przegląd systemów do zarządzania magazynem

Eksperci i praktycy oczekują, że dzięki wsparciu nowych technologii, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki predykcyjnej planowanie i analiza magazynu wejdą na wyższy poziom. Czy sieć 5G i komputery kwantowe w dzisiejszym świecie VUCA (od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność) mogą wymusić kolejną generację systemów ERP?

Czytaj więcej

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

CiRZ_10_43.jpg

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości wiąże się z zastosowaniem wielu zasad. Jedną z nich jest zasada kontynuowania działalności (ang. going concern principle, going concern assumption). Jest to fundamentalna zasada, bardzo istotna, iż w zależności od ustalenia, czy jednostka będzie nadal kontynuować swoją działalność, czy też nie, stosuje się inne metody wyceny aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

CiRZ_10_18.jpg

Czy dla każdej grupy odbiorców należy definiować różną cenę? Co sprawia, że segmentowanie cenowe podnosi zysk? Jakie informacje są potrzebne do zaprojektowania odpowiedniej ceny dla danego kanału sprzedaży? Jakie są ryzyka segmentowania cenowego i jak możemy nim zarządzać?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama