Jaka jest specyfika controllingu projektów informatycznych? Doświadczeniami dzielą się Sebastian Asendorf i Eva-Marie Hohnholt – konsultanci Helbling Management Consulting GmbH.

www.controlling-portal.org

Rosnąca presja na redukcję kosztów przedsiębiorstw spowodowała zastój w przedsięwzięciach informatyzacyjnych. Choć w najbliższych latach liczba wdrożeń powinna wzrosnąć, zmienią się warunki ich realizacji. Napięte budżety, jasno postawione cele, oczekiwanie wymiernych rezultatów czy praca pod presją czasu – to dziś reguła.

Zapewnienie przejrzystości projektów staje się polisą ubezpieczeniową ich menedżerów. Jednak mimo dostępu do narzędzi wspomagających – z metodyką wartości uzyskanej (EV) na czele – wdrożenia zbyt często kończą się fiaskiem. Przyczynami są niewystarczająco uszczegółowione plany, niekontrolowane na bieżąco wydatki czy kalkulacja wskaźników zaawansowania projektu ze zbyt małą częstotliwością.

Istotą projektów informatycznych jest ich innowacyjność, zatem controller, działający w organizacji zmieniającej się, nie może postępować rutynowo, polegając wyłącznie na sprawdzonych rozwiązaniach.

Controlling projektów zaczyna się w fazie planowania przedsięwzięcia, obejmując ustalenie celów, etapów i terminów realizacji oraz dobór zespołu wdrożeniowego. Controller wspomaga zarządzanie projektem, badając organizację pracy, sporządza listy zadań do wykonania i dokumentuje zakończenie poszczególnych etapów. Steruje także kształtem projektu, zgodnie z wymaganiami finalnych użytkowników, oceniając jednocześnie efektywność rozwiązań. Nadzór podwykonawców i szybkie reagowanie na zgłaszane przez nich problemy, ocena zasadności zmian zakresu prac i zagwarantowanie realizacji pierwotnych celów projektu – to kolejne zadania controllera. Pomiar efektów wdrożenia pod kątem ich terminowości, kompletności, jakości i zgodności z postawionymi celami powinien prowadzić do wypracowania zestawu scenariuszy działania.

Zadania controllerów projektów informatycznych wymagają zatem zarówno umiejętności analitycznych, jak i stymulacji działania. Jeśli dodać do tego doświadczenie w zarządzaniu projektami, wówczas controller będzie faktycznym gwarantem płynności wdrożenia.

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama