Controller w centrum uwagi

Open access no. 4/2009

Jak powinien postępować controller, aby jego głos był słyszalny w przedsiębiorstwie? Doświadczeniami dzieli się R. Hichert - profesor, menedżer i specjalista do spraw komunikacji biznesowej.

www.hichert.com

Powodzenie controllerów zależy od ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Oznacza to, iż przygotowane raporty tylko wtedy stają się narzędziem wsparcia zarządzania, gdy zawierają jednoznaczne stwierdzenia, ostrzeżenia lub zalecenia. Istnieje siedem zasad raportowania, które są dla controllera receptą na SUCCESS.

„Say it” - w swoich opracowaniach controller musi dotykać istoty problemu, co nie oznacza konieczności ciągłego powtarzania słów: „znaczący”, „kluczowy” czy „zasadniczy”. „Unify it” - warunkiem właściwej percepcji raportu jest ujednolicenie jego układu i treści. Używanie zamiennych terminów czy prezentowanie tych samych wielkości w różnych ujęciach nie jest oznaką kunsztu controllera, ale braku zrozumienia jego roli w przedsiębiorstwie. „Condense it” - informacje muszą być podawane zwięźle, a „wyjaśnienia” nie mogą komplikować interpretacji poszczególnych pozycji raportu. „Check it” - eliminacja wszystkich błędów jest jedynym akceptowanym poziomem poprawności raportu. „Explain it” - raport controllera musi być wolny od wieloznaczności, co wymaga podawania formuł obliczeniowych i źródeł informacji. Tak samo dokładnie trzeba wyjaśniać pozytywne, jak i negatywne zjawiska - brak tej równowagi oznacza pogłębianie istniejących problemów. „Simplify it” - należy zrezygnować z wszelkich elementów, które nie służą komunikacji, a są jedynie ozdobnikami. „Structure it” - ostatnim zaleceniem jest natomiast ujęcie treści w takim układzie, który ułatwia i przyspiesza odnalezienie pożądanych informacji.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama