Benchmarking ze względu na ciągły wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w niepewnym, zmieniającym się otoczeniu oraz drapieżną walkę rynkową o uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej, odgrywa obecnie jedną z kluczowych ról w budowie skutecznych strategii konkurowania. Uzyskanie trafnej i wiarygodnej informacji strategicznej staje się więc istotnym elementem zarówno analizy strategicznej, jak i na jej bazie realizowanych założeń planowania i zarządzania strategicznego konkurujących ze sobą przedsiębiorstw na rynku.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement