Czy oprogramowanie bazujące na procesowym podejściu do zarządzania wyprze tradycyjny system budżetowania? Głos w dyskusji zabiera Tad Leahy – niezależny komentator współpracujący z amerykańskimi czasopismami ekonomicznymi.

www.businessfinancemag.com

Choć wiadomo, że przytłoczenie menedżerów tysiącem formularzy nieodzwierciedlających zmian w strategii i potrzebach przedsiębiorstwa hamuje rozwój organizacji, co roku odbywa się ten sam rytuał. Dlaczego? Przyczyną jest przywiązanie do odgórnego budżetowania rocznego. Systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPM), dające przedsiębiorstwom elastyczność dzięki pomiarowi efektów działania przy pomocy kluczowych wskaźników efektywności (KPI), powinny poprawić tę sytuację. Jeżeli nie można w trakcie roku zmienić alokacji zasobów, nie można też wykorzystać nadarzających się szans, twierdzi H. Morris z grupy IDC. Aby szybko urzeczywistniać zamierzenia organizacji, planowanie musi być ciągłe, dodaje S. Mullane z The Palyer Group. Systemy BPM wymagają określenia mierzalnej strategii i celów. W konsekwencji budżety również oparte na wymiernych wskaźnikach dostosowują się automatycznie do zmian ich poziomu.

Przejście od budżetowania rocznego do systemów BPM, może przyjąć formę budżetu kroczącego. Gdy budżety przestaną być ograniczeniem, staną się dla menedżerów stale aktualizowanym przewodnikiem. S. Chinery z Krystal Co. przypomina sobie, iż przed wdrożeniem systemu BPM, budżety były głównym celem na początku roku. Później o nich zapominano. Zamiast mnożyć wielkości z poprzedniego roku przez 10% należy przewidywać poziom kluczowych wskaźników efektywności. W ten sposób łatwiejsze jest wczesne wykrycie odchyleń.

Jak dotąd niewiele przedsiębiorstw amerykańskich zrezygnowało z tradycyjnego budżetowania, jednak liderzy rynkowi twierdzą zgodnie, iż zamierzają pójść w kierunku BPM. Za nimi podążą następni, a nad tradycyjnym budżetowaniem zapłacze niewielu.

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama