Kreatywność pod kontrolą

Jak sprawić, aby pracownicy byli bardziej twórczy? Badania nad związkiem kreatywności i wyników przedsiębiorstw opisuje J. Hanna z Harvard Business School.

http://hbswk.hbs.edu

Controlling personalny już dawno przestał ograniczać się do monitorowania kosztów osobowych i wydajności pracy. Nadal jednak uwadze menedżerów i analityków umyka kluczowy czynnik budowania wartości przedsiębiorstwa związany z zasobami ludzkimi - kreatywność.

W celu zrozumienia, jak duży potencjał tkwi w pracy twórczej, należy obalić mit, iż kreatywność jest tylko pochodną inteligencji i talentu. W równym stopniu wynika ona z chęci podejmowania odpowiedzialności czy umiejętności spojrzenia na problemy z różnych perspektyw - czyli tych cech pracowników, które można kształtować.

Jednak, aby sterować zdolnościami kreatywnymi organizacji, trzeba umieć je zmierzyć. Pionierskie badania pokazują, iż zjawisko to można skwantyfikować, zestawiając dane dotyczące efektów działań personelu z informacjami o odczuwanych przez pracowników emocjach oraz ich ocenie środowiska pracy. W ten sposób zaobserwowano związek między najważniejszymi z emocjonalnego punktu widzenia wydarzeniami a sprawnością działania pracowników. Okazuje się, iż zarówno negatywne, jak i pozytywne bodźce determinują poziom kreatywności personelu nawet dwa dni po zaistnieniu określonych sytuacji w miejscu pracy. Natomiast stały wzrost zdolności twórczych kadry uzyskać można, wyznaczając pracownikom jasne i istotne cele, zapewniając im wystarczające zasoby rzeczowe i czas na realizację obowiązków, a przede wszystkim skłaniając ich do traktowania sukcesów i porażek w kategoriach osobistego rozwoju i zdobywania doświadczenia.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy