Działania wojenne w Ukrainie bardzo poważnie oddziałują zarówno na gospodarkę światową, jak i na polskie firmy. Wpływ ten musi być uwzględniony nie tylko w księgach rachunkowych, ale przede wszystkim w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu z działalności. Komitet Standardów Rachunkowości (dalej: Komitet) przygotował dedykowane temu zagadnieniu rekomendacje.

Wpływ wojny w Ukrainie na sprawozdanie finansowe – rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczą ujmowania skutków agresji Rosji na Ukrainę w:

  • sprawozdaniach finansowych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadł przed 24 lutego 2022 r., a roczne sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone (rozdział II i VI rekomendacji),
  • sprawozdaniach finansowych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadał 24 lutego 2022 r. lub później (rozdział II, V i VI rekomendacji),
  • w księgach rachunkowych jednostek, a w szczególności przychodów i kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy (rozdział III, IV i V rekomendacji).

Rekomendacje dotyczące kontynuacji działalności

Podstawowym obowiązkiem każdej firmy jest zbadanie czy nadal aktualne jest założenie kontynuacji działalności jednostki mając na uwadze skutki agresji Rosji na Ukrainę. Komitet podkreśla, że w związku z tym należy szczególną uwagę zwrócić na uregulowania zawarte w KSR nr 14 („Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”), a w szczególności na:

  • wskazówki zawarte w rozdziale IV KSR nr 14 dotyczące identyfikowania sytuacji, w których przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest i nie jest zasadne,
  • wymogi zawarte w rozdziale VII KSR nr 14 dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli.

Ustalenie, czy firma będzie kontynuowała działalność, jest bardzo istotne, gdyż wpływa bezpośrednio na sposób wyceny aktywów. Jeżeli nie można przyjąć założenia kontynuacji, to aktywa należy wyceniać „po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości” (por. art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Przy okazji należy wskazać, że biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe będą zwracali na to szczególną uwagę, gdyż zgodnie z niedawno wydanymi rekomendacjami Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego powinni oni wykonywać dodatkowe procedury umożliwiające zbadanie kwestii zdolności jednostki do kontynuacji działalności, mając na uwadze zdarzenia lub warunki będące rezultatem wojny.

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Co do zasady spółki komandytowe uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. Innymi słowy – spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. Wobec tego powstaje pytanie, czy na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego PIT od przychodów komplementariuszy z tytułu zaliczek wypłacanych w trakcie roku na poczet zysku rocznego w spółce? Jeżeli nie, to czy na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT spółka jako płatnik PIT będzie uprawniona do pomniejszenia zryczałtowanego PIT, pobieranego od przychodów komplementariuszy z tytułu zaliczek wypłacanych w trakcie roku na poczet zysku rocznego spółki, o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału danego komplementariusza w zysku spółki i sumy zapłaconych przez spółkę w danym roku podatkowym zaliczek na poczet podatku CIT na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT?

Czytaj więcej

MSSF 3 ‑ Połączenia jednostek gospodarczych

MSSF 3 - Połączenia jednostek gospodarczych

Celem MSSF 3 jest określenie sprawozdawczości finansowej jednostki, gdy dokonuje połączenia jednostek gospodarczych. Do jakiego typu połączeń stosuje się niniejszy MSSF, a do jakich nie? Czym jest w praktyce łączenie jednostek? Jakie stosować metody rozliczania zgodnie ze standardem? I wreszcie: w jaki sposób ujmować aktywa i zobowiązania oraz je wyceniać?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.