Okres świąteczny kojarzy się wszystkim z miłą atmosferą oraz czasem spędzanym wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Również w otoczeniu zawodowym pracodawcy często organizują spotkania wigilijne dla pracowników, co w większości przypadków stało się firmową tradycją. Podatnik powinien mieć jednak świadomość, że wigilia firmowa jako koszt może zostać rozliczona tylko w określonych sytuacjach.

Wigilia pracownicza w kosztach uzyskania przychodu

Co do zasady, właściwie udokumentowane wydatki na dany rodzaj „imprezy” pracowniczej stanowią koszty uzyskania przychodów, jednak powinien z nich wynikać jasno określony cel. Bardzo częstą „tradycją firmową” jest również organizowanie integracji pracowniczych swojego zespołu. Przez wiele lat koszty te budziły wiele kontrowersji odnośnie kwalifikacji jako koszt podatkowy, a organy podatkowe w latach ubiegłych prezentowały różne podejścia w tej kwestii.

Koszty uzyskania przychodu

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) decydują przepisy art. 15 i 16 ww. ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, które nie zostały wymienione w katalogu kosztów niepodlegających kosztom uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, pod warunkiem, że podatnik udowodni ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, do którego ustawodawca odnosi się w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Z powyższych przepisów wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Aby określony wydatek mógł zostać przez spółkę zakwalifikowany jako koszt podatkowy, między poniesionym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Innymi słowy, że poniesienie danego kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Poprzez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Należy również pamiętać, aby dany wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodów, nie jest konieczne w każdym z przypadków wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Zaznaczmy, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów w sposób taki, aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas, gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Zatem jak widzimy, przepisy te nie są zbyt precyzyjnie sformułowane i mają charakter ogólny, co jest powodem pojawiających się kontrowersji na przestrzeni lat w kwestii kwalifikacji kosztów podatkowych.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciami: „w celu” osiągnięcia przychodu, jak i „zachowanie” lub „zabezpieczenie” źródła przychodów. Zatem odwołując się do definicji zawartych w słowniku języka polskiego PWN:

„celowość” oznacza: „przydatność do jakichś potrzeb”, „świadome zmierzanie do celu”, „taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu”,

„zabezpieczyć” oznacza: „zapewnienie ochrony przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym”, „uczynienie bezpiecznym”, „zapewnienie utrzymania czegoś w dotychczasowym stanie”, „zapewnienie komuś środków do życia”, „zapewnienie zaspokojenia roszczenia lub wykonanie kary”, natomiast

„zachować” oznacza: „pozostać w posiadaniu czegoś”, „dochować coś w niezmienionym stanie mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności”, „uchronić przed zapomnieniem”.

Pozostałe 57% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Dotacja – rozliczenie w księgach rachunkowych

Dotacja – rozliczenie w księgach rachunkowych

Definicja dotacji określona została w art. 126 ustawy o finansach publicznych – w myśl przepisu, poprzez dotacje można rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania środków z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Czytaj więcej

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami

W obrocie profesjonalnym bardzo rzadko zdarza się tak, że moment realizacji umowy, która dotyczy sprzedaży lub zakupu towaru czy usługi pokrywa się z momentem uregulowania płatności, w związku z czym powstaje rozrachunek. Rozrachunkami można nazwać ogół należności i zobowiązań danej jednostki. Jakie są najważniejsze zasady i regulacje w zakresie ich rozliczania? Prezentujemy przegląd możliwości w tym zakresie.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.