W działalności przedsiębiorstw przychodzi czas, kiedy podjęta zostaje decyzja o sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powody sprzedaży składnika majątku mogą być różne, może to być spowodowane zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, wymianą na nowszy składnik majątku czy zmianą technologiczną. Zdarzyć się też może, że odłączona i sprzedana zostanie tylko część środka trwałego.

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

W przypadku, kiedy sprzedajemy składniki majątku, bez względu na powód sprzedaży, musimy rozważyć tą transakcję i jej skutki w dwóch aspektach – księgowym i podatkowym.

Aspekt księgowy

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku, kiedy ustawa nie podaje szczegółowych wytycznych dotyczących ujęcia transakcji możemy korzystać z Krajowych Standardów Rachunkowości.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane m.in. ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji.

W związku z powyższym przychód ze sprzedaży składnika majątku zaewidencjonujemy jako przychody operacyjne danej jednostki, natomiast jeśli sprzedany środek trwały nie został jeszcze zamortyzowany, to część niezamortyzowaną należy ująć jako pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Wycena aktywów w czasie pandemii

Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Wyznaczenie istotności to inaczej ustalenie granicy korygowania błędów, które z punktu widzenia przeprowadzanego badania uznane zostaną za istotne i będą w stanie zniekształcić obraz sprawozdania finansowego. Innymi słowy, wyznaczenie istotności ma na celu wyznaczenie granicy, do której zidentyfikowane podczas badania błędy mogą być tolerowane przez biegłego rewidenta oraz nie wymagają one skorygowania ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama