Rok 2020 przeszedł już do historii. Dla jednych spółek to był rok rozkwitu. Inne zanotowały gigantyczny spadek przychodów, do którego przyczyniła się pandemia. Jednak bez względu na zanotowane zyski czy ich brak, spółki z o.o., w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym 31 grudnia 2020 r. zamknęły księgi rachunkowe, co nieubłaganie wiąże się z kolejnymi obowiązkami spółki. Spółka ma bowiem trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego na sporządzenie sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest sprawozdanie z działalności?

Wbrew powszechej opinii, sprawozdanie z działalności nie jest integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego, a jego uzupełnieniem. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zarząd spółki jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie z działalności spółki. Art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości stanowi, że do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności spółki.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki dotyczy aktywności spółki w zamkniętym ubiegłym roku obrotowym. Nie dotyczy ono tylko spraw związanych z działalnością zarządu, ale musi odnosić się do funkcjonowania spółki w ciągu całego roku. Dlatego też w sprawozdaniu muszą znaleźć się informacje o wydarzeniach istotnych dla całej spółki, a także informacje związane z funkcjonowaniem zarządu, zgromadzenia wspólników oraz rady nadzorczej.

Celem sprawozdania, z jednej strony, jest dostarczenie informacji o stanie majątku i sytuacji finansowej spółki w zakończonym roku obrotowym, a z drugiej strony, informacji o planach i perspektywie przyszłego rozwoju spółki. Powinno zatem przedstawiać dane istotne dla oceny aktualnej i przyszłej sytuacji spółki, informacje dotyczące czynników wpływających na rozwój, pozycję finansową oraz dokonania spółki z punktu widzenia oceny przyszłych przepływów pieniężnych. Ponadto sprawozdanie powinno wyjaśniać i uzupełniać wyniki przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie jest czymś w rodzaju komentarza zarządu na temat działalności spółki z o.o.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje zarząd spółki z o.o. do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki w terminie sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie z działalności podpisuje cały zarząd w składzie aktualnym na dzień sporządzenia tego sprawozdania. W praktyce oznacza to, że obowiązek sporządzenia sprawozdania może spaść na nowy zarząd, który nie pełnił funkcji w zamkniętym roku obrotowym i nie posiada informacji na ten temat. Należy jednak pamiętać o zapisie art. 203§3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), który zobowiązuje odwołanego członka zarządu do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Ewolucja systemu pomiaru wyników w firmie

Ewolucja systemu pomiaru wyników w firmie

Dla firm funkcjonujących w zmiennym otoczeniu zasadnicze znaczenie odgrywa budowa i implementacja strategii zapewniającej przewagę konkurencyjną. Sytuacja taka rodzi konieczność ciągłego rozwoju dotychczasowych narzędzi i technik zarządzania, tak aby kompleksowo sterować efektywnością podmiotu, właściwie diagnozować bieżące i przyszłe uwarunkowania oraz elastycznie reagować na zmiany otoczenia.

Czytaj więcej

Rekomendacja KSR w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Rekomendacja KSR w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Trwająca wciąż pandemia COVID-19 bezsprzecznie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Mając świadomość wyjątkowości sytuacji i złożoności warunków, w jakich będą sporządzane sprawozdania finansowe niektórych jednostek za rok obrotowy 2020, Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które okażą się pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama