Rok 2020 przeszedł już do historii. Dla jednych spółek to był rok rozkwitu. Inne zanotowały gigantyczny spadek przychodów, do którego przyczyniła się pandemia. Jednak bez względu na zanotowane zyski czy ich brak, spółki z o.o., w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym 31 grudnia 2020 r. zamknęły księgi rachunkowe, co nieubłaganie wiąże się z kolejnymi obowiązkami spółki. Spółka ma bowiem trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego na sporządzenie sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest sprawozdanie z działalności?

Wbrew powszechej opinii, sprawozdanie z działalności nie jest integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego, a jego uzupełnieniem. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zarząd spółki jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie z działalności spółki. Art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości stanowi, że do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności spółki.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki dotyczy aktywności spółki w zamkniętym ubiegłym roku obrotowym. Nie dotyczy ono tylko spraw związanych z działalnością zarządu, ale musi odnosić się do funkcjonowania spółki w ciągu całego roku. Dlatego też w sprawozdaniu muszą znaleźć się informacje o wydarzeniach istotnych dla całej spółki, a także informacje związane z funkcjonowaniem zarządu, zgromadzenia wspólników oraz rady nadzorczej.

Celem sprawozdania, z jednej strony, jest dostarczenie informacji o stanie majątku i sytuacji finansowej spółki w zakończonym roku obrotowym, a z drugiej strony, informacji o planach i perspektywie przyszłego rozwoju spółki. Powinno zatem przedstawiać dane istotne dla oceny aktualnej i przyszłej sytuacji spółki, informacje dotyczące czynników wpływających na rozwój, pozycję finansową oraz dokonania spółki z punktu widzenia oceny przyszłych przepływów pieniężnych. Ponadto sprawozdanie powinno wyjaśniać i uzupełniać wyniki przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie jest czymś w rodzaju komentarza zarządu na temat działalności spółki z o.o.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje zarząd spółki z o.o. do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki w terminie sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie z działalności podpisuje cały zarząd w składzie aktualnym na dzień sporządzenia tego sprawozdania. W praktyce oznacza to, że obowiązek sporządzenia sprawozdania może spaść na nowy zarząd, który nie pełnił funkcji w zamkniętym roku obrotowym i nie posiada informacji na ten temat. Należy jednak pamiętać o zapisie art. 203§3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), który zobowiązuje odwołanego członka zarządu do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Co do zasady spółki komandytowe uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. Innymi słowy – spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. Wobec tego powstaje pytanie, czy na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego PIT od przychodów komplementariuszy z tytułu zaliczek wypłacanych w trakcie roku na poczet zysku rocznego w spółce? Jeżeli nie, to czy na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT spółka jako płatnik PIT będzie uprawniona do pomniejszenia zryczałtowanego PIT, pobieranego od przychodów komplementariuszy z tytułu zaliczek wypłacanych w trakcie roku na poczet zysku rocznego spółki, o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału danego komplementariusza w zysku spółki i sumy zapłaconych przez spółkę w danym roku podatkowym zaliczek na poczet podatku CIT na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT?

Czytaj więcej

MSSF 3 ‑ Połączenia jednostek gospodarczych

MSSF 3 - Połączenia jednostek gospodarczych

Celem MSSF 3 jest określenie sprawozdawczości finansowej jednostki, gdy dokonuje połączenia jednostek gospodarczych. Do jakiego typu połączeń stosuje się niniejszy MSSF, a do jakich nie? Czym jest w praktyce łączenie jednostek? Jakie stosować metody rozliczania zgodnie ze standardem? I wreszcie: w jaki sposób ujmować aktywa i zobowiązania oraz je wyceniać?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.