Krajowy System e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 roku, zostanie wdrożony w późniejszym terminie. W okresie od 16 lutego do 1 marca 2024 roku odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności KSeF. MF opublikowało również odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF.

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

W niniejszym opracowaniu wskazano najbardziej istotne pytania i odpowiedzi dostępne na chwilę obecną.

1. Czy podatnicy zwolnieni z VAT podlegają KSeF?

W obecnym brzmieniu przepisów obowiązek wystawienia faktury w KSeF dotyczył będzie m.in. faktur wystawianych na rzecz podatników zwolnionych z VAT. Jednocześnie jedyną możliwością weryfikacji statusu kontrahenta jest Wykaz Podatników VAT. Widoczni są w nim tylko podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni. Sprzedawcy nie mają więc możliwości identyfikacji podatników korzystających ze zwolnienia, którzy nie zarejestrowali się jako podatnicy VAT zwolnieni. Do takiej grupy kontrahentów należą np. osoby prowadzące najem prywatny, nieposiadające identyfikatora podatkowego NIP ani wpisu do CEIDG. Jak MF planuje wspomóc podatników we właściwej weryfikacji statusu kontrahentów?

Z uwagi na podnoszone przez przedsiębiorców wątpliwości powyższe zagadnienie będzie przedmiotem szczegółowej analizy po stronie MF. Kluczowe będą także wyniki konsultacji publicznych. Ewentualne zmiany będą dokonywane w dialogu z przedsiębiorcami.

2. Jakie będą wymogi funkcjonalności systemu?

Które z dotychczas określonych wymagań funkcjonalnych dotyczących KSeF zostaną utrzymane w ostatecznym rozwiązaniu, a które zostaną zmienione i w jaki sposób? Przykładowo:

  • czy datą wystawienia faktury będzie nadal data przesłania faktury do KSeF?
  • czy transakcje B2C będą wyłączone z obowiązkowego KSeF?
  • czy zachowana zostanie numeracja faktur numerami ID KSeF i konieczność pobrania numeru faktury ID KSeF, daty wystawienia z KSeF do systemów wewnętrznych przedsiębiorców (np. dla potrzeb wystawiania faktur korygujących lub wskazania ID KSeF w przelewach)?
  • czy planowane są zmiany w strukturze dotyczące pola IDWew?

Nie są planowane zmiany dotyczące art. 106na ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. MF nie zdiagnozowało także potrzeby dokonania zmian związanych z nadawaniem numerów KSeF. Nie jest planowana likwidacja obowiązku wskazywania numeru KSeF faktury w przelewie.

Nie przewiduje się również modyfikacji struktury FA (2) w zakresie pola IDWew dotyczącego modelu uprawnień wykorzystującego unikatowy identyfikator wewnętrzny zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.

Kwestia ewentualnego włączenia do KSeF faktur B2C zostanie rozstrzygnięta w oparciu o wyniki konsultacji publicznych.

3. Jakie instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców przewiduje MF?

Jakie instrumenty wsparcia przewiduje MF dla przedsiębiorców w związku z wydatkami już poniesionymi na wdrożenie KSeF i które zostaną poniesione do zakończenia wdrożenia, w przypadku ewentualnej zmiany wymagań dot. funkcjonalności?

Bezpośrednie korzyści biznesowe związane z KSeF przedsiębiorcy odczują po wdrożeniu systemu. Obligatoryjne e-fakturowanie będzie miało wpływ na usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe, a także cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności. Nabywca będzie miał pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony. Dodatkowo wystawca faktury jest pewien, że odbiorca otrzymał fakturę.

Ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych, co w konsekwencji przełoży się na oszczędność czasu pracowników, który można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności.

Warto podkreślić, że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, co daje realną możliwość oszczędności związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów przez przedsiębiorców.

Do instrumentów wsparcia podatników zaliczają się także udostępnione przez MF bezpłatne narzędzia, tj. Aplikacja Podatnika KSeF czy zaktualizowana e-mikrofirma. Trwają prace nad udostępnieniem aplikacji mobilnej. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą uwzględnić koszty wdrożenia KSeF w podatku dochodowym, a podatnicy VAT czynni mogą dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów towarów i usług związanych z wdrożeniem KSeF.

4. Jaki jest harmonogram wdrożenia przepisów KSeF?

Czy planowane wejście w życie obligatoryjnego KSeF odbędzie się w tym samym terminie dla wszystkich podatników, czy raczej kolejne rozwiązania będą wprowadzane stopniowo w zależności od wielkości firmy?

Czy w początkowym okresie wejścia w życie obligatoryjnego KSeF rozważana jest koncepcja bardziej liberalnego podejścia do niektórych obowiązków nałożonych na podatników, tj. pewna wyrozumiałość co do ewentualnych błędów, niedotrzymywania terminów, czy też mniejsza penalizacja?

Z uwagi na podnoszone przez przedsiębiorców wątpliwości powyższe zagadnienie będzie przedmiotem szczegółowej analizy po stronie MF (zagadnienie to będzie omawiane w specjalnej grupie z udziałem osób, które zgłoszą się do jej prac).

5. Czy MF planuje zmiany w strukturze logicznej FA (2)?

Struktura e-faktury na etapie jej projektowania była poddana szerokim konsultacjom publicznym. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji zostały w dużej mierze uwzględnione.

Struktura FA (2) oprócz elementów, których występowanie regulowane jest w art. 106a–106q ustawy o podatku od towarów i usług, zawiera także elementy, których stosowanie jest całkowicie dobrowolne i dowolne. Uwzględnienie ich w strukturze wynika z praktyki biznesowej obserwowanej na rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, MF nie przewiduje modyfikacji struktury FA (2). Powodem przemawiającym za pozostawieniem obecnej struktury są koszty po stronie przedsiębiorców związane z przeprowadzeniem już zamówionych produktów. Ponadto taka decyzja mogłaby wydłużyć okres potrzebny do ich wdrożenia.

Pozostałe 67% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Ewidencja rachunkowa darowizn

Ewidencja rachunkowa darowizn

Umowę darowizny reguluje art. 888–902 Kodeksu cywilnego, w myśl którego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania aktywów na rzecz obdarowanego. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być m.in. środki pieniężne, środki trwałe, towary lub materiały, ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, co wynika z literalnego brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Podatnicy w ramach prowadzonej działalności przyznają premie pieniężne, bonusy i bonifikaty. Coraz więcej firm decyduje się również na organizowanie programów motywacyjnych. Każda z tych czynności ma swoje konsekwencje w podatku dochodowym oraz w VAT. Przedstawiamy podejście do tych działań organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.