Podatek VAT jest podatkiem, którego podatnicy szczególnie się obawiają ze względu na konsekwencje, jakimi mogą skutkować popełnione błędy. Ponadto ustawa o podatku od towarów i usług jest jedną z częściej zmienianych ustaw, co powoduje trudności interpretacyjne wśród podatników. W takiej sytuacji nie jest trudno o popełnienie błędu ze względu na nieprawidłową interpretację często zmieniających się przepisów czy brak aktualnej informacji o wchodzących właśnie zmianach.

Źródła pozyskiwania informacji o podatnikach

Organy podatkowe, w celu ograniczenia wyłudzeń podatków, wykorzystują różnego rodzaju sposoby umożliwiające kontrolę przedsiębiorców oraz skuteczne wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości.

Do źródeł pozyskiwania informacji o podatnikach należą między innymi:

 • jednolite pliki kontrolne,
 • kasy fiskalne online,
 • centralna Baza Faktur,
 • deklaracje i informacje podatkowe,
 • rejestry podatkowe (VIES, biała lista, czyli rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
 • kontrole krzyżowe.

Od 1 lipca 2020 r. podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT, obejmującego zarówno deklarację VAT, jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Jednolity plik kontrolny JPK VDEK ma składać się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, będzie odzwierciedlał zarówno deklaracje VAT, jak i plik JPK VAT.

Obszary, w których najczęściej popełniane są błędy

Obszary, w których najczęściej pojawiają się błędy w podatku VAT to dokumentowanie transakcji oraz rozliczenia podatku VAT.

Dokumentowanie transakcji w podatku VAT

Zasady dokumentowania transakcji w podatku VAT reguluje Dział XI ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106/ oraz przepisy wykonawcze do ustawy o VAT.

Dział XI Dokumentacja dzieli się na 6 rozdziałów, w których zdefiniowane są zasady dokumentowania transakcji:

 1. Rozdział 1 Faktury,
 2. Rozdział 1a Mechanizm podzielonej płatności,
 3. Rozdział 2 Ewidencje,
 4. Rozdział 3 Kasy rejestrujące,
 5. Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów,
 6. Rozdział 5 Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

W obszarze dokumentowania transakcji najczęściej występują następujące problemy/błędy:

 • błędny termin wystawiania faktury VAT,
 • nieprawidłowo określony moment powstania obowiązku podatkowego,
 • błędy w treści faktury VAT,
 • problem związany z wystawianiem faktur dokumentujących otrzymane zaliczki oraz wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
 • rozbieżności pomiędzy zapisami w umowie a treścią faktury,
 • oznaczanie faktur mechanizmem podzielonej płatności,
 • przeliczenie kursu waluty na fakturze,
 • faktury korygujące podatek VAT in plus i in minus,
 • prawidłowe udokumentowanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • problemy związane z refakturowaniem dostawy towarów i usług (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
 • umieszczenie NIP nabywcy w treści paragonu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

CiRZ_5-6_51.jpg

W dobie cyfryzacji i coraz to nowocześniejszych technologii, która wkracza również w sferę biznesu, posiadanie własnej strony internetowej przez jednostki gospodarcze staje się niezbędną kwestią do tego, by istnieć na rynku. Jest ona najlepszą formą przedstawienia własnej firmy oraz produktów, która może dotrzeć do większego grona odbiorców. Założenie strony internetowej oraz jej utrzymanie generuje wydatki, które nierzadko budzą wątpliwości w kwestii ich rozliczenia.

Czytaj więcej

Przychody według MSR

CiRZ_5-6_47.jpg

Przychody są jedną z podstawowych kategorii, która współtworzy wynik finansowy jednostki. Istotną kwestią jest zatem prawidłowe ujęcie ich w księgach rachunkowych. Temu zagadnieniu został poświęcony MSSF 15 Przychody z umów z klientami, który obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 stanowi opracowanie jednego spójnego modelu rozpoznawania przychodów, który ma zastosowanie bez względu na rodzaj branży, w której działa jednostka gospodarcza.

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wydziałowych w księgach rachunkowych

CiRZ_04_34.jpg

Koszty wydziałowe dotyczą kosztów związanych z kosztami pośrednimi produkcji, czyli kosztami działalności pomocniczej. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych utworzyło pomocnicze działy, takie jak np. wydział transportowy, remontowy itp., które wspomagają w różny sposób produkcję podstawową. W jaki sposób prezentować koszty wydziałowe w księgach rachunkowych?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama