Wprowadzenie pliku JPK VDEK było uzasadniane potrzebą wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców. Obowiązek stosowania struktur JPK_V7M i JPK_V7K (JPK_VDEK) był przesuwany zanim wszedł w życie. Początkowo obowiązek ten od 1 kwietnia 2020 r. miał objąć tylko dużych przedsiębiorców, pozostali podatnicy mieli zostać nim objęci od 1 lipca 2020 r., jednak ze względu na panującą pandemię termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT ostatecznie został przesunięty i ustalony dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r.

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

JPK_VDEK

Jednolity plik kontrolny JPK VDEK składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej – odzwierciedla zarówno deklarację VAT, jak i plik JPK VAT. JPK VDEK został rozszerzony o dodatkowe informacje, mające za zadanie ułatwić pracę organom podatkowym w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych.

Wypełniając nowy JPK_VAT, przy każdym ujętym w ewidencji dowodzie, np. fakturze, należy oznaczyć specjalną procedurę, w ramach której przebiegła transakcja, jeśli taka procedura wystąpiła.

Większość oznaczeń występuje przy ewidencjonowaniu podatku należnego: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP), natomiast dwa z nich (MPP i IMP) mają zastosowanie przy ewidencjonowaniu podatku naliczonego.

Ponadto podatnik ma obowiązek oznaczania towarów i usług symbolami GTU. Zadanie to nie należy do najłatwiejszych, mamy 13 grup towarów i usług, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany, żeby stwierdzić czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, czasami konieczne jest sięgnięcie do klasyfikacji lub aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikami nr 12 i nr 15, ustawa o podatku akcyzowym, w przypadku sprzedaży leków i wyrobów medycznych – Prawo farmaceutyczne.

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

Koszty podatkowe vs koszty bilansowe

Koszty podatkowe vs koszty bilansowe

Pojęcie kosztów rozumiane jest niejednoznacznie, a definiowanie go jest procesem złożonym. Ponoszenie kosztów jest nierozerwalnie związane z przedsiębiorstwem i stanowi ważną dziedzinę również w rachunkowości zarządczej, gdyż zachowanie ich na odpowiednim poziomie pozwala osiągnąć zysk z działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama