Pandemia koronawirusa, z jaką przychodzi się nam zmierzyć, już od początku roku odbija się szerokim echem również w gospodarce. Drastyczne środki zaradcze, jakie zostały wprowadzone w walce z pandemią znacząco zakłóciły działalność w wielu sektorach, co odbiło się na reakcji rynków kapitałowych na całym świecie. Taka sytuacja wpływa również na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw.

MSSF 9 w czasach COVID-19

Pandemia koronawirusa negatywnie wpływa na zachowanie ciągłości w produkcji oraz w łańcuchu dostaw, która wiąże się m.in. z ograniczeniem dostępności pracowników z przyczyn zdrowotnych. Spadek produkcji powoduje spadek obrotów, przyczyniając się do redukcji zatrudnienia, a niejednokrotnie do upadku firmy. Przy tak niepewnej sytuacji rynkowej mogą zostać wstrzymane inwestycje, wystąpić opóźnienia w płatnościach oraz mogą wystąpić problemy z pozyskaniem finansowania.

W celu ratowania gospodarki i minimalizowania ubocznych skutków pandemii uruchomione zostały programy pomocy publicznej, realizowane w różnej formie, z przeznaczeniem dla wybranych sektorów gospodarki, takich jak m.in. gastronomia, transport lotniczy, turystyka.

Zastosowanie MSSF 9 i wytyczne ESMA

Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, skupiają się na odpowiedniej wycenie instrumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi MSSF 9. Celem MSSF 9 jest ustanowienie zasad sprawozdawczości finansowej dotyczącej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, która będzie prezentować przydatne i użyteczne informacje potrzebne użytkownikom sprawozdań finansowych do oceny kwot, rozkładu w czasie i niepewności przyszłych przepływów pieniężnych danej jednostki.

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Czytaj więcej

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama