Pojęcie kosztów rozumiane jest niejednoznacznie, a definiowanie go jest procesem złożonym. Ponoszenie kosztów jest nierozerwalnie związane z przedsiębiorstwem i stanowi ważną dziedzinę również w rachunkowości zarządczej, gdyż zachowanie ich na odpowiednim poziomie pozwala osiągnąć zysk z działalności gospodarczej.

Koszty podatkowe vs koszty bilansowe

Istota i znaczenie kosztów

Ustawa o rachunkowości definiuje koszty i straty jako pomniejszenie w danym okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, które mają wiarygodnie określoną wartość, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Przykładem zmniejszenia aktywów mogą być:

  • wynagrodzenia na rzecz pracowników,
  • opłaty związane z nabyciem towarów,
  • zużycie rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych do wytworzenia produktów.

Natomiast przykładem zwiększenia zobowiązań jest:

  • rezerwa na prawdopodobne wydatki,
  • nabyte towary w danym okresie sprawozdawczym.

W Założeniach Koncepcyjnych MSR koszty opisane są jako powstające w wyniku podstawowej działalności gospodarczej jednostki. Przykładem jest koszt własny sprzedaży, wynagrodzenia pracowników i amortyzacja środków trwałych. Mają one formę zmniejszenia wartości środków trwałych lub rozchodu.

Należy także odróżnić pojęcie kosztów od pojęcia wydatków. O wydatkach mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z obiegiem pieniądza. Jest to pomniejszenie środków pieniężnych, co przyczynia się do powiększenia zasobów przedsiębiorstwa. Przykładem wydatku może być zapłata za pomocą przelewu za zakup materiałów. W związku z tym wydatki zazwyczaj są związane z kosztami. Jednak nie każdy wydatek jest kosztem. Dzieje się tak w przypadku zakupu środków trwałych lub też spłaty raty kredytu. Podobnie nie każdy koszt jest wydatkiem. Przykładem może być amortyzacja.

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

Wprowadzenie pliku JPK VDEK było uzasadniane potrzebą wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców. Obowiązek stosowania struktur JPK_V7M i JPK_V7K (JPK_VDEK) był przesuwany zanim wszedł w życie. Początkowo obowiązek ten od 1 kwietnia 2020 r. miał objąć tylko dużych przedsiębiorców, pozostali podatnicy mieli zostać nim objęci od 1 lipca 2020 r., jednak ze względu na panującą pandemię termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT ostatecznie został przesunięty i ustalony dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama