Polskie prawo bilansowe opiera się na ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, dalej uor). W myśl art. 1 uor ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kiedy można korzystać z MSR?

W czasach dużej globalizacji, gdzie możemy zaobserwować coraz większe wychodzenie polskich marek na rynek zagraniczny, jak i napływ międzynarodowych firm do kraju, przedsiębiorcy częściej myślą o uniwersalnych, międzynarodowych rozwiązaniach w kwestiach regulacji prawnych. Międzynarodowe prawo bilansowe regulowane jest przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Obowiązek i prawo stosowania MSR

Polskie prawo zobowiązuje jednostki do stosowania zasad (polityki) rachunkowości, opartej o polskie przepisy prawa bilansowego. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 3 uor w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.

W ustawie o rachunkowości określone zostały także jednostki zobligowane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, gdzie zgodnie z art. 55 ust. 5 skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowują zgodnie z MSR:

emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.) oraz

banki.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, organ zarządzający jednostką dominującą może podjąć decyzję o sporządzeniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z MSR, w przypadku:

emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą być sporządzane zgodnie z MSR;

jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Dobrowolność przy sporządzaniu sprawozdań jednostkowych mają również jednostki, które zgodnie z art. 45 uor są:

emitentami papierów wartościowych dopuszczonych, emitentami zamierzającymi ubiegać się lub ubiegającymi się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zgodnie z MSR,

oddziały jednostki zagranicznej mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeśli jednostka ta sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

Pozostałe 55% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Zaliczka na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych

Zaliczka na poczet dostaw i usług w księgach rachunkowych

Faktury zaliczkowe to bardzo częsta praktyka w obrocie gospodarczym. Wystawiane są z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która ma nastąpić w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinansować ostateczną transakcję. Stosownie do ustawy o VAT zaliczka w obrocie krajowym powoduje, co do zasady, powstanie obowiązku podatkowego, natomiast istnieją również nieliczne wyjątki. Wpłaconą zaliczkę powinniśmy ewidencjonować w księgach rachunkowych jako kwotę brutto, która zawiera kwotę VAT obliczoną według aktualnie obowiązujących stawek dla danego towaru lub usługi.

Czytaj więcej

Split payment w pytaniach i odpowiedziach

Split payment w pytaniach i odpowiedziach

Pomimo, że instytucja split payment działa od lipca 2018 r. wciąż budzi wiele kontrowersji, a podatnicy mają ciągle szereg wątpliwości, szczególnie w przypadku transakcji, gdzie mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony jako obowiązkowy. Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.