Wyznaczenie istotności to inaczej ustalenie granicy korygowania błędów, które z punktu widzenia przeprowadzanego badania uznane zostaną za istotne i będą w stanie zniekształcić obraz sprawozdania finansowego. Innymi słowy, wyznaczenie istotności ma na celu wyznaczenie granicy, do której zidentyfikowane podczas badania błędy mogą być tolerowane przez biegłego rewidenta oraz nie wymagają one skorygowania ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Biegły rewident, który dokonuje badania sprawozdania finansowego, spotyka się aż dwukrotnie z wyliczeniem poziomu istotności: w sytuacji związanej z planowaniem badania oraz po dokonaniu wszystkich procedur rewizyjnych. Ze względu na fakt, iż wiodącym celem badania sprawozdania finansowego jest umożliwienie biegłemu rewidentowi wyrażania opinii odnośnie tego, czy przedstawione do badania sprawozdanie finansowe zostało we wszystkich istotnych aspektach sporządzone z obowiązującymi standardami, ocena istotności w głównej mierze jest wynikiem profesjonalnego osądu biegłego rewidenta.

Dopuszczalność błędów w sprawozdaniu finansowym

Regulacje, które dotyczą badania sprawozdań finansowych mogą dopuszczać występowanie błędów w sprawozdaniu finansowym, jeżeli tylko nie zniekształcają one obrazu sprawozdania finansowego w sposób istotny. Oznacza to w praktyce, iż wyznaczenie poziomu istotności przez biegłego rewidenta bezpośrednio rzutuje na stopień oraz zakres związany ze szczegółowością samego badania (między innymi na wybór technik badania lub zakres oraz rodzaj próbek). Głównym celem liczenia istotności jest zatem ustalenie zachowania biegłego rewidenta wobec stwierdzonych nieprawidłowości.

Definicja istotności w Międzynarodowych Standardach Badania 320 określona jest jako: „informacje możemy uznać za istotne, jeśli ich ominięcie albo błędne przedstawienie może wpłynąć na decyzje gospodarcze, które podejmowane są przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność zależy od wielkości pozycji albo błędu – ocenianego w danych zaistniałych okolicznościach – w przypadku pominięcia albo błędnego przedstawienia tej pozycji. Istotność stanowi raczej pewien próg lub górną granicę, a nie jest jedynie podstawową cechą jakościową, jaką muszą posiadać informacje, aby były one użyteczne”. Jest to definicja, która została opracowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w Założeniach Koncepcyjnych sporządzania oraz prezentacji sprawozdań finansowych.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Wycena aktywów w czasie pandemii

Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

W działalności przedsiębiorstw przychodzi czas, kiedy podjęta zostaje decyzja o sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powody sprzedaży składnika majątku mogą być różne, może to być spowodowane zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, wymianą na nowszy składnik majątku czy zmianą technologiczną. Zdarzyć się też może, że odłączona i sprzedana zostanie tylko część środka trwałego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama