Informacja dodatkowa to element sprawozdania finansowego, trzeba rozróżnić jednak pojęcie „informacji dodatkowej” od „dodatkowych informacji i objaśnień”, które stanowią element składowy informacji dodatkowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości informacja dodatkowa składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Dzięki tym załącznikom do sprawozdania finansowego otrzymujemy uszczegółowienie zawartych w nim danych liczbowych, co umożliwia nam lepszą interpretację rzeczywistego obrazu jednostki, która to sprawozdanie sporządziła.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe każdej jednostki składa się z:

( 1 ) bilansu;

( 2 ) rachunku zysków i strat;

( 3 ) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto, sprawozdanie finansowe podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta powinno obejmować dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Ustawa o rachunkowości nie określa obowiązujących wzorów, formy prezentacji, jak również szczegółowości informacji dodatkowej, a jedynie jej minimalny zakres i rodzaj. Zakres wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, w zależności od rodzaju jednostki sporządzającej sprawozdanie, możemy znaleźć w załącznikach nr 1-6 do ustawy o rachunkowości:

załącznik nr 1 – dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,

załącznik nr 4 – dla jednostek mikro (definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości),

załącznik nr 5 – dla jednostek małych (definicję jednostki małej zawiera art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości),

załącznik nr 6 – dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy

Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy

Umowy leasingu są zawierane na dłuższy czas niż rok obrotowy, dlatego może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy jednostka straci możliwość skorzystania z uproszczeń, np. w związku z wyższą sumą bilansową, wyższymi przychodami ze sprzedaży czy zwiększonym średniorocznym zatrudnieniem, które przekraczają wielkości wymienione w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości. W związku z tym jednostka powinna przejrzeć i odpowiednio przekwalifikować umowy leasingu.

Czytaj więcej

Grupy VAT w praktyce

Grupy VAT w praktyce

System Grup VAT obowiązuje w 18 państwach Unii Europejskiej i na gruncie polskiego systemu podatkowego stanowi niejako odpowiedź na obowiązujące wcześniej, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy regulujące funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.