Wykorzystywanie informacji kosztowych, generowanych przez tradycyjną rachunkowość finansową, na potrzeby podejmowania decyzji, dokonywania oceny efektywności czy też do sporządzania budżetów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu szkół publicznych (państwowych) jest nieuzasadnione. Aktualnie twórcy systemów zarządzania mogą używać wyszukanej technologii informatycznej na potrzeby raportowania i kontroli. Dzięki temu implementowane systemy są nie tylko dokładniejsze i efektywniejsze niż te tworzone przez ich poprzedników, ale przede wszystkim dedykowane specjalnie określonym firmom.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Wąskie gardła w budżetowaniu?

Read more

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Read more

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement