Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu – mowa tu o instytucji czynnego żalu.

Czynny żal w praktyce

Czynny żal to oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego, jest on bezskuteczny między innymi, jeżeli zostanie dokonany w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Oprócz uiszczenia całej wymagalnej należności publicznoprawnej, uszczuplonej w wyniku czynu zabronionego, należy pamiętać o złożeniu tego zawiadomienia szczególnie, że katalog przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych jest szeroki i złożenie czynnego żalu nie zawsze wiąże się wyłącznie z uszczupleniem podatku.

Czynny żal

Instytucja czynnego żalu została uregulowana w art. 16 par. 1 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy/tekst. jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 408/. Zgodnie z art. 16 par.1: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym, jeśli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe (np. gdy przedmiot pochodzi bezpośrednio z przestępstwa skarbowego) – wtedy sprawca czynu zabronionego zainteresowany skorzystaniem z dobrodziejstw czynnego żalu powinien złożyć te przedmioty lub uiścić ich równowartość pieniężną.

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 Umowy ubezpieczeniowe skierowany jest do zakładów ubezpieczeń oraz innych jednostek wystawiających umowy ubezpieczeniowe, czyli jednostek będących ubezpieczycielami. Standard ten reguluje sprawozdawczość finansową dotyczącą umów ubezpieczeniowych do czasu, gdy RMSR wprowadzi w życie nowy MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe. Zmiana planowana jest na styczeń 2023 r.

Czytaj więcej

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, co najmniej na dzień bilansowy, należy dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama