Szczególny charakter zawodu biegłego rewidenta polega na tym, że w naszym kraju wyłącznie biegli rewidenci posiadają prawo do świadczenia usług w zakresie rewizji finansowej, przez co rozumie się usługi, które obejmują badanie sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne, które określone są przepisami prawa. Z tych szczególnych uprawnień w obszarze audytu finansowego oraz rachunkowości wynika też szczególny zakres odpowiedzialności biegłych rewidentów.

Biegły rewident i jego odpowiedzialność podczas badania

W przyjętej roli biegły rewident stał się filarem bezpiecznego obrotu gospodarczego. Z tego powodu zawód biegłego rewidenta jest niewątpliwie jednym z zawodów zaufania publicznego, jest on chroniony prawnie oraz regulowany poprzez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Bardzo podobne rozwiązania aktualnie funkcjonują zarówno w Unii Europejskiej, jak i innych krajach na świecie. W międzynarodowej konwencji tytuł biegłego rewidenta określany jest jako audytor (ang. statutory auditor). Biegli rewidenci niewątpliwie są również częścią grupy ekspertów inaczej zwanych zawodowymi księgowymi (ang. professional accountants). Ogromny prestiż tego zawodu wiąże się również z bardzo dużą odpowiedzialnością. Jej wyrazem najczęściej są odpowiednio wysoko postawione wymagania w zakresie samego przygotowania oraz zdobycia uprawnień do zawodu, jak również i nieustannego doskonalenia zawodowego, nawet po zdobyciu tytułu biegłego rewidenta. Ponadto warto pamiętać, iż biegły rewident jest zobligowany do przestrzegania zasad związanych z etyką zawodową, a także standardów wykonywania zawodu. W tym wspierany jest on przez samorząd zawodowy, którzy utworzony jest jako Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), do której należeć musi obowiązkowo każdy biegły rewident.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania 240, które są główną podstawą działań biegłego rewidenta podczas przeprowadzania badania, główna odpowiedzialność za wykrywanie, jak i wcześniejsze zapobieganie oszustwom spoczywa na kierowniku danej jednostki oraz na osobach, które sprawują nadzór nad przedsiębiorstwem. Niezwykle ważnym jest to, aby właśnie na kierownika danej jednostki, pod kontrolą osób, które sprawują nadzór, kładło się silny nacisk na zapobieganie oszustwom, co mogłoby w znacznym stopniu pomóc w ograniczeniu możliwości wystąpienia takiego oszustwa oraz na działania, które zniechęcą daną osobę do popełnienia oszustwa, wówczas mogłoby to powstrzymać przed popełnieniem oszustwa ze względu na prawdopodobieństwo jego ukarania i wykrycia. Tego typu działania obejmują swego rodzaju przyrzeczenie do tworzenia kultury, która jest oparta na zasadzie uczciwości oraz etycznym postępowaniu, które może być wzmocnione przez aktywną kontrolę ze strony osób, które sprawują nadzór. Kontrola ze strony osób, które sprawują nadzór obejmuje rozważenie możliwości do obejścia kontroli czy też innego rodzaju wywierania wpływu na proces związany ze sprawozdawczością finansową w sposób nieodpowiedni. Mogą to być na przykład wysiłki kierownika danego przedsiębiorstwa do kontrolowania dochodów, aby mógł on wpływać na sposób postrzegania wyników działalności przedsiębiorstwa i jego rentowności przez analityków.

Biegły rewident, podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego zgodnie z MSB, odpowiedzialny jest za pozyskanie racjonalnej pewności odnośnie tego, że przedstawione do badania sprawozdanie finansowe jako całość jest wolne od istotnych zniekształceń, niezależnie od tego czy spowodowane jest oszustwem czy błędem. Należy pamiętać, że podczas badania występuje zawsze nieuniknione ryzyko związane z nieodłącznymi ograniczeniami badania, iż część z istotnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym może nie zostać wykryta, nawet mimo tego, że badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone poprawnie i w zgodzie z MSB.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Księgowanie leasingu MSSF 16 w praktyce

Księgowanie leasingu MSSF 16 w praktyce

W jaki sposób dokonać wyceny zobowiązania z tytułu leasingu wg MSSF 16? Jak prezentować koszty zobowiązań z tytułu odsetek oraz zmiany w umowach leasingu? W czym może pomóc program do wyceny zobowiązań i aktywów z tytułu leasingu?

Czytaj więcej

Podatek odroczony – obowiązek jego tworzenia w spółce

Podatek odroczony – obowiązek jego tworzenia w spółce

Na podstawie obowiązującego prawa, spółki prowadzą swoje księgi zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm. zwanej dalej Uor), a przy wyliczeniu podatku dochodowego muszą kierować się Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Między tymi aktami prawnymi istnieją różnice w momencie i sposobie ujęcia poszczególnych składników majątkowych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.