Publikacje

Ebook-ZGiI.jpg

Wydawca: Explanator

Kategoria: E-book

Język: Polski

Rok wydania: 2020

Cena netto: 89,00 zł

Cena brutto: 93,45 zł

Autor: Joanna Koplin

Format: PDF
Objętość: 198 stron + okładka
ISBN: 978-83-65434-42-5

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przewiduje dwa tryby rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami, tj.: grupowy lub indywidualny. W obu przypadkach mamy do czynienia z dużą złożonością regulacji prawnych. Tematyka zwolnień jest rzecz jasna wyjątkowo delikatną materią, a pracodawca zmuszony do stosowania procedur zwolnień grupowych lub indywidualnych nie może pozwolić sobie na błąd proceduralny.

Prezentujemy przewodnik, który krok po kroku przeprowadza pracodawców przez niuanse procedur. Prezentowane są istotne zastrzeżenia oraz przykłady praktyczne.

Zawartość publikacji:

Moduł A. Zwolnienia grupowe

I. Co należy wiedzieć o zwolnieniach grupowych?

 1. Kiedy stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych?
 2. Kiedy powinny zostać wdrożone zwolnienia grupowe?
 3. Obliczanie stanu zatrudnienia w kontekście konieczności wdrożenia trybu zwolnień grupowych.
 4. Co oznacza, że zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących pracowników?
 5. Liczba zwolnień, która przesądza o zastosowaniu trybu zwolnień grupowych.
 6. Termin zwolnień grupowych.
 7. Kryteria doboru do zwolnienia.
 8. Obowiązek konsultacyjny

II. Omówienie poszczególnych etapów zwolnień grupowych – krok po kroku.

 • Krok 1. Zawiadomienie związków zawodowych/przedstawicieli pracowników o zamiarze dokonania grupowego zwolnienia
 • Krok 2. Powiadomienie powiatowego urzędu pracy o zamiarze zwolnienia grupowego.
 • Krok 3. Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego/regulamin zwolnienia grupowego.
 • Krok 4. Zawiadomienie urzędu pracy o zasadach grupowego zwolnienia.
 • Krok 5. Dokonywanie wypowiedzeń.
 • Krok 6. Wypłata odpraw pieniężnych.
 • Krok 7. Konieczność ponownego zatrudnienia.

Moduł B. Zwolnienie indywidualne dokonywane w trybie ustawy w ustawie o zwolnieniach grupowych

 1. Kiedy należy wdrożyć tzw. tryb zwolnień indywidualnych w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych?
 2. Omówienie poszczególnych kroków zwolnień indywidualnych.
  • Krok 1. Ustalenie, czy mamy do czynienia ze zwolnieniami indywidualnymi z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Krok 2. Ustalenie przyczyny zwolnienia w trybie indywidualnym
  • Krok 3. Dokonanie wypowiedzeń
  • Krok 4. Wypłacenie odprawy
 3. Czy zwolnienia indywidualne i grupowe mogą się przeplatać?

Moduł C. Program Indywidualnych Odejść

 1. Czym jest program dobrowolnych odejść?
 2. Jaka jest podstawa prawna programu dobrowolnych odejść?
 3. Kiedy stosowany jest program dobrowolnych odejść?
 4. Jakie funkcje pełni program dobrowolnych odejść?
 5. Etapy programu dobrowolnych odejść.
 6. Czy programem dobrowolnych odejść należy objąć wszystkich pracowników?
 7. W jaki sposób następuje rozwiązanie stosunków pracy w ramach programu dobrowolnych odejść?
 8. Co powinien zawierać program dobrowolnych odejść?
 9. Czy program dobrowolnych odejść może zastąpić zwolnienia grupowe?
 10. Zalety i wady programu dobrowolnych odejść
Dodaj do koszyka

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama