Odpowiednio 8 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. i 24 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczą one sprawozdań ze stosowanych terminów zapłaty, postępowania przed Prezesem UOKiK, składania oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy oraz zbywania wierzytelności.

Przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - po zmianach

Ustawą z 4 listopada 2022 r. dokonano licznych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: ustawa). Dotyczą one głównie dwóch obszarów, mianowicie:

sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz

postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przed Prezesem UOKiK.

Ponadto nowelizacja uregulowała dwie nowe kwestie, mianowicie:

składania oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy oraz

zbycia wierzytelności.

Przy zawieraniu umów przedsiębiorcy muszą teraz zwrócić na nie szczególną uwagę.

Należy podkreślić, że regulacje odnoszące się do terminów płatności, dochodzenia odsetek za opóźnienie czy zryczałtowanej kwoty rekompensaty odzyskiwania należności nie uległy zmianom (zob. „Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – rozwiązania prawne”).

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy i jego zmianach

Dotychczas duży przedsiębiorca musiał składać oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy, gdy występował w transakcji w roli dłużnika. Po zmianach oświadczenie składać będzie także wtedy, gdy występuje w roli wierzyciela. Ponadto przedsiębiorca jest teraz zobowiązany do składania nie tylko oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy, ale również oświadczenia o uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy albo utracie tego statusu. Z nowego brzmienia art. 4c ustawy (obowiązującego od 8 grudnia 2022 r.) wynika, że oświadczenie o uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy albo utracie tego statusu powinno być złożone, jeżeli strony zawarły wcześniej co najmniej jedną transakcję handlową przed uzyskaniem/utratą tego statusu.

Każde z oświadczeń składa się jednokrotnie, najpóźniej w momencie zawarcia transakcji, w formie, w jakiej jest zawierana dana transakcja handlowa, przy czym jednokrotność w przypadku oświadczenia o uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy dotyczy okresu obowiązywania danego oświadczenia. Zatem, gdy przedsiębiorca, pozostając w danej relacji biznesowej, kilkukrotnie utracił i uzyskał status dużego przedsiębiorcy, za każdym razem jest zobligowany do złożenia właściwego oświadczenia drugiej stronie transakcji.

Przelew wierzytelności – zniesienie ograniczeń umownych

Niezwykle istotną zmianą jest dodanie przepisu art. 9a ustawy (od 24 stycznia 2023 r.), ułatwiającego mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP) dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej z dużym przedsiębiorcą.

Chodzi o poprawę płynności finansowej wierzycieli będących MŚP w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, przez zniesienie umownego zakazu przelewu wierzytelności oraz innych postanowień umownych mających ten sam cel. Chodzi o zwalczenie ograniczeń w prawie wierzyciela do przelewu wierzytelności, takich jak np. wymóg zgody dłużnika na przelew wierzytelności. Według ustawodawcy te ograniczenia są nadużywane, co w efekcie może prowadzić do utraty płynności, a w konsekwencji do zatorów płatniczych. Nie powinno być tak, aby dłużnik, który nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków umownych (zapłaty świadczenia pieniężnego w terminie), mógł jednocześnie powoływać się na zastrzeżenie umowne wyłączające lub ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności. Dokonana zmiana przepisów sprawi, że w przypadkach gdy zapłata nie nastąpi w terminie określonym w umowie, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności stanie się bezskuteczne. Od tej reguły został przewidziany jeden wyjątek. Nie będzie ona stosowana do transakcji handlowych, w których dłużnikiem będzie podmiot publiczny.

Zatem gdy wierzyciel (mikro-, mały lub średni przedsiębiorca) nie otrzyma zapłaty w terminie od dłużnika (dużego przedsiębiorcy, z wyjątkiem gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny ), to będzie mógł sprzedać wierzytelność, nawet gdy umowa zawierała zastrzeżenie wyłączające lub ograniczające to prawo.

Przywołany przepis nie będzie stosowany do transakcji handlowych zawartych:

przed 24 stycznia 2023 r., a także

w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 24 stycznia 2023 r.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zmieniły się zasady przekształcania, łączenia i podziału spółek

Zmieniły się zasady przekształcania, łączenia i podziału spółek

Od 15 września 2023 r. obowiązują zmiany w zasadach transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Zmiany m.in. przyznają spółce komandytowo-akcyjnej pełną zdolność łączeniową oraz podziałową i wprowadzają podział przez wyodrębnienie. Jest to kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek przewidzianego prawem europejskim. Częścią tego pakietu jest także ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, która także zaczęła obowiązywać od połowy września 2023 r.

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w regulowaniu zobowiązań handlowych

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w regulowaniu zobowiązań handlowych

Przedsiębiorcy zawierają między sobą szereg transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Transakcje te realizowane są za wynagrodzeniem należnym sprzedawcy. W praktyce gospodarczej zdarzają się jednak opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia sprzedawcy przez nabywcę towarów i usług. Rodzą one ryzyko powstawania zatorów płatniczych mających wpływ na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców uczestniczących w rynkowej wymianie handlowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.