Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że ewentualne powództwo, np. z powodu nienależytego wykonania umowy, kontrahent (nawet jeśli jest osobą fizyczną) wytoczy przeciwko niemu w postępowaniu odrębnym – postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Na co zwrócić uwagę, uczestnicząc w postępowaniu w sprawach gospodarczych

Z jakimi odrębnościami – w stosunku do postępowania zwykłego – musi się liczyć? Czego może spodziewać się po tym postępowaniu i na co powinien zwrócić uwagę? Czy jako pozwany ma możliwość wyboru rozpoznania sprawy w postępowaniu zwykłym? Takie wątpliwości wyjaśniamy w artykule.

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych

Jeszcze dwa lata temu sprawy, w których jedna ze stron nie była przedsiębiorcą, były sprawami cywilnymi, rozpoznawanymi na zasadach ogólnych. Sytuacja uległa zmianie od 7 listopada 2019 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca dodał wówczas przepisy o nowym postępowaniu odrębnym – postępowaniu w sprawach gospodarczych. Katalog spraw gospodarczych, które mogą być rozpatrywane w tym trybie, przedstawiamy w ramce.

Oznacza to, że w niektórych przypadkach kontrahent – także niebędący przedsiębiorcą – może wytoczyć powództwo według reguł obowiązujących w tym właśnie odrębnym postępowaniu. Do tego rodzaju postępowania ogólne przepisy o procesie stosuje się dopiero w razie braku specjalnych uregulowań.

Postępowanie w sprawach gospodarczych wiąże się dla stron z określonymi różnicami, w porównaniu do postępowania na zasadach ogólnych. W pewnych sytuacjach poddanie się tym odmiennym regułom może okazać się niekorzystne dla stron. Na szczęście ustawodawca pozostawił furtkę powrotu do postępowania na zasadach ogólnych, ale dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Na jej temat piszemy na końcu opracowania, wcześniej wskazujemy zaś odrębności różniące postępowanie odrębne od zwyczajnego.

Adres mailowy – wymagany w pozwie

Pozew w sprawach gospodarczych musi zawierać adres poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu. Obowiązek taki dotyczy również pozwanego przedsiębiorcy, który dane te powinien wskazać w pierwszym piśmie procesowym złożonym po doręczeniu pozwu. Niespełnienie wymogu w zakresie wskazania maila stanowi brak formalny, uniemożliwiający nadanie pismu prawidłowego biegu, na równi z brakami w zakresie ogólnym. W takiej sytuacji przewodniczący wezwie stronę do usunięcia braku w terminie 7 dni, pod rygorem zwrócenia pozwu albo pisma procesowego pozwanego.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Czy księgowa powinna świadczyć usługi prawne

Czy księgowa powinna świadczyć usługi prawne

W powszechnej opinii biuro rachunkowe zobowiązując się do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bierze na siebie również obowiązek doradztwa podatkowego. Nic bardziej mylnego. Jeśli w samej treści umowy nie ma postanowienia nakładającego na biuro rachunkowe obowiązku świadczenia usług prawnych, nie istnieje żaden przepis prawa nakładający na księgową czy biuro rachunkowe obowiązku świadczenia usług prawnych. W niniejszym artykule wskazujemy, jakie obowiązki w tym zakresie ma biuro rachunkowe oraz jakie konsekwencje może mieć świadczenie takiego doradztwa przez księgową.

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Może nastąpić z jakiegokolwiek powodu i w każdej chwili. Należy jednak upewnić się, czy jako przedsiębiorca możemy wnioskować o zawieszenie działalności, jakie warunki muszą zostać spełnione oraz jakie są konsekwencje takiej decyzji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama