Czy da się przygotować sprawozdanie skonsolidowane firmy wyłącznie za pomocą Excela? W większości wypadków: tak! Czy w firmach, w których został odpowiednio wdrożony system informatyczny, ten proces przebiega sprawniej? Również tak! Inwestycja w system do konsolidacji sprawozdań finansowych, mimo iż najczęściej nie jest koniecznością, może pomóc uporządkować i usprawnić wiele aspektów raportowania grupowego.

Kiedy system do konsolidacji sprawozdań finansowych sprawdzi się lepiej niż Excel

Możliwość automatyzacji sprawozdań jednostkowych w oparciu o dane z ewidencji księgowej spółek, lepsza kontrola nad jakością raportowania spółek zależnych, uproszczenie i decentralizacja procesu uzgodnień intercompany oraz uporządkowanie korekt konsolidacyjnych to (w ocenie autora) cztery najważniejsze zagadnienia, w których system do konsolidacji może zaoferować zdecydowanie większą funkcjonalność niż najdoskonalszy model zbudowany w arkuszach kalkulacyjnych. W jaki sposób się to odbywa?

Automatyzacja pakietów jednostkowych

Dla osób odpowiedzialnych za konsolidację finansową, proces raportowy zaczyna się często z chwilą otrzymania pakietów jednostkowych od spółek. Jednak niezwykle ważne dla jakości raportowania rzeczy dzieją się już wcześniej – na etapie przygotowania tychże pakietów przez kontrolerów lub księgowych w spółkach zależnych. Sprawozdawczość grupowa, oparta wyłącznie na syntetycznych arkuszach sprawozdań finansowych, nie daje żadnej kontroli nad poprawnością raportowania jednostkowego. Wypełnienie pakietu konsolidacyjnego może być traktowane przez spółki jako kolejny obowiązek nie dostarczający wartości dodanej dla lokalnych procesów. Stąd ryzyko uproszczeń i niskiej jakości danych wejściowych, które potem trudno będzie uzgodnić w kolejnych etapach procesu. Tymczasem właściwie wdrożony system może znacząco uprościć pracę po stronie spółek oraz jednocześnie dać większy komfort poprawności danych jednostce dominującej. Dominujący scenariusz wdrożeń systemu FlexiReporting zakłada automatyczne przygotowanie podstawowych sprawozdań finansowych – Rachunku Wyników i Bilansu – bezpośrednio poprzez odpowiednie mapowanie pozycji zakładowego planu kont spółek zależnych do struktur raportowania grupowego. Mechanizmy bezpośredniej integracji z systemem finansowo-księgowym lub prostsze (od strony technicznej) rozwiązania pozwalające na import i przetworzenie zestawienia sald i obrotów księgi głównej (jako raportu CSV/XLS/TXT generowane z systemu księgowego) zapewniają powtarzalność raportowania oraz eliminują ręczną pracę związaną z wypełnianiem wybranych formularzy.

Oczywiście w takim rozwiązaniu konieczne jest odwzorowanie wszystkich niuansów sprawozdawczości finansowej i standardów rachunkowości grupy. Dla części kont księgowych wartości powinny zostać ujęte jako aktywo bądź zobowiązanie, w zależności od tego, czy saldo znajduje się po stronie Winien czy Ma. Gdzie indziej konieczna jest kompensata wartości rejestrowanych w ewidencji w szyku rozwartym. Dodatkowo różnice w standardach rachunkowości mogą wymagać odpowiednich przekształceń dla zaprezentowania danych księgowych spółki, zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej...

Pozostałe 73% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Ochrona danych w Excelu

Ochrona danych w Excelu

Ochrona danych, które posiadamy w arkuszach excelowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Często zdarza się, że chcemy uniemożliwić użytkownikom tego pliku dokonywanie zmian, usuwanie danych oraz wykonywanie różnych innych czynności. W tym celu właśnie przyda nam się zestaw narzędzi związanych z ochroną.

Czytaj więcej

Wykresy kolumnowe w Excelu. Jak porównywać dane?

Wykresy kolumnowe w Excelu. Jak porównywać dane?

Często potrzebujemy porównywać plany z faktycznymi wynikami. Wyniki sprzedaży z szacunkami sprzedaży. Możemy do tego zatrudnić Excela i wykresy kolumnowe, żeby zwizualizować wyniki porównania i łatwo uzyskać odpowiedź, jak plan ma się do faktycznych wyników.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama