Zasobowoprocesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium, cz. 2 – flexible budgeting

CiRZ_219_26.jpg

W nowoczesnych przedsiębiorstwach usługowych, które są nastawione na doskonalenie i usprawnienia, często próbuje się dociec, o ile wyższe byłyby wyniki finansowe lub o ile byłyby niższe koszty przedsiębiorstwa, gdybyśmy prowadzili działalność usługową w sposób optymalny. Jakie cele powinniśmy sobie stawiać, żeby osiągać doskonałość operacyjną w przyszłości? Na te pytania odpowiada najbardziej zaawansowany wariant zasobowo-procesowego rachunku kosztów, tj.: ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH (ZPRK standardowych)1, który wyznacza budżety elastyczne2, zdefiniowane jako koszty standardowe (K(S)), autoryzowane (K(A)) oraz planowane (K(P)).

„Optymalny” model działalności usługowej

Załóżmy, że laboratorium badania wody przedsiębiorstwa usługowego LABO SA3 z branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO), mając na uwadze umowne założenia SLA (service level agreement) dotyczące zasad i jakości realizacji kontraktów usługowych, wyznacza optymalny model działalności operacyjnej4. Model ten, uwzględniając założenia kontraktowe oraz dostępność posiadanych zasobów laboratoryjnych, w najefektywniejszy kosztowo sposób zapewni realizację tych kontraktów. Oznaczać to będzie, że procesy laboratoryjne związane z realizacją kontraktów usługowych zostaną zorganizowane w sposób zapewniający doskonałość operacyjną, a działania laboratoryjne będą realizowane zgodnie z przyjętym modelem optymalnego działania organizacji.

Optymalne prowadzenie działalności usługowej zakłada realizację kontraktów dokładnie z zapisami umownymi, bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych działań niegenerujących wartości dodanej (np. dodatkowych przeróbek, poprawiania badań laboratoryjnych, korekt dokumentów, raportów czy zmian w usługach) oraz bez jakiegokolwiek nadmiernego (w stosunku do normatywnie ustalonego przez technologów usług) zużycia (wykorzystania) zasobów laboratoryjnych: pracowniczych, maszynowych, materiałowych, systemowych czy powierzchniowych itp.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy