Podczas procesu planowania sprzedaży nie sposób przewidzieć wszystkich elementów ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem biznesu. Dzięki opisanej w tym artykule metodzie osoby odpowiedzialne za proces planowania są w stanie określić ryzyka wynikające z realizacji planu i o wiele dokładniej niż bez tej metody koszty niezbędnej reakcji na ryzyko. Należy podkreślić, że do prawidłowego przebiegu analizy metodą ETA potrzebni są pracownicy z doświadczeniem i dużą wiedzą o zachodzących w firmie procesach.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement