Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

CiRZ_250_19.jpg
nr 7-8/2020

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

Logo_CIRZ_RSM Poland.png

Kryzys gospodarczy, wywołany epidemią COVID-19, w znacznym stopniu ograniczył możliwości finansowe firm. Niższe możliwości produkcji, spadek poziomu sprzedaży, czy też narastające zatory płatnicze, przed niejednym przedsiębiorcą postawiły trudne pytanie: w jaki sposób zapłacić w terminie należne podatki?

Dotychczasowe rozwiązania, zwane potocznie tarczą antykryzysową, jedynie w ograniczonym zakresie wychodziły naprzeciw potrzebom podatników. Wskazać tutaj należy:

( 1 ) odroczenie terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych do 1 czerwca 2020 r.;

( 2 ) zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za 2020 r.;

( 3 ) odroczenie terminu wpłaty pobranego przez płatników podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.;

( 4 ) możliwość umorzenia bądź odroczenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przez rady gmin, dla poszczególnych grup podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje COVID-19;

( 5 ) skrócenie z 90 do 30 dni okresu, w którym wierzytelność musi być nieuregulowana, by wierzyciel mógł skorzystać z tak zwanej „ulgi na złe długi” w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych;

( 6 ) możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;

( 7 ) przedłużenie terminów do złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;

( 8 ) odroczenie terminów dotyczących raportowania MDR.

Niemniej, nie można tracić z pola widzenia instytucji, które od wielu lat istnieją w polskim systemie prawa podatkowego i, jak wskazuje praktyka, sprawdzają się bardzo dobrze. Wśród tych możliwości wskazać należy na:

( 1 ) odroczenie terminu zapłaty podatku albo zaległości podatkowej;

( 2 ) rozłożenie na raty podatku albo zaległości podatkowej;

( 3 ) umorzenie zaległości podatkowej.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

4 kluczowe obszary planowania produkcji

CiRZ_250_78.jpg

Firma, która ma wysokie koszty produkcji, duże zapasy, ciągłe przezbrojenia, opóźnienia wysyłek, brak mocy produkcyjnych itd. często używa sformułowania: „mamy problem z planowaniem”. Planowanie produkcji to temat, który w każdej firmie jest „problematyczny”. Nie bez przyczyny jednak w artykule słowo „problematyczny” zostało użyte w cudzysłowie.

Czytaj więcej

Klient nie/rentowny. Jak badać rentowność klientów według kanałów sprzedaży?

CiRZ_250_29.jpg

Badanie rentowności klientów jest istotnym zagadnieniem w przedsiębiorstwach, w szczególności w sytuacji, w której danemu klientowi oferowane są preferencyjne ceny. Może się zdarzyć wówczas, że choć pozornie marża uzyskiwana we współpracy z danym klientem pozostaje na akceptowalnym poziomie, to po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z obsługą danego klienta okaże się, że jest to klient nierentowny dla przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo i ochrona aktywów jednostki w czasach pandemii

CiRZ_250_22.jpg

Przed wystąpieniem pandemii koronawirusa najczarniejsze scenariusze dotyczące zagrożenia firm mówiły o wirusach komputerowych, które powodowały wyłączenia systemów i brak możliwości pracy, trwający od kilku godzin do maksymalnie kilku tygodni. Okazało się jednak, że nastąpiło zupełnie coś przeciwnego i wirus przenoszony przez ludzi spowodował ogrom zmian w sposobie pracy, a tym samym duże wyzwanie dla infrastruktury informatycznej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama