Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału, określoną w ustawie o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Przychody na przełomie roku obrotowego

Zasadniczo sprzedaż towarów uznaje się za zrealizowaną w momencie wydania towarów. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest zazwyczaj faktura. Moment powstania przychodu ze sprzedaży ustala się najłatwiej, gdy data wydania towaru i data wystawienia faktury są takie same. Problem pojawia się, gdy transakcja sprzedaży towarów ma miejsce na przełomie roku, a umowa między kontrahentami przewiduje szczególne warunki dostawy. Wówczas w celu rozpoznania przychodu należy uwzględnić uzgodnione warunki dostawy.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera jednak szczegółowych wytycznych w zakresie momentu rozpoznawania przychodów. W związku z tym w księgach rachunkowych moment ujęcia przychodów ze sprzedaży towarów ustala się zasadniczo według przepisów podatkowych.

W myśl zapisów podatkowych, przychód ze sprzedaży towarów lub usług następuje w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. Oznacza to, że przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Dla przypomnienia, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Marża a narzut. Najważniejsze wskaźniki finansowe do wyznaczania rentowności

Marża a narzut. Najważniejsze wskaźniki finansowe do wyznaczania rentowności

Jak oceniać rentowność sprzedaży i prowadzonego biznesu? Jakie są najczęstsze błędy przy obliczaniu rentowności biznesu i działań handlowych? Czym różni się marża od narzutu i dlaczego nie należy ich zamiennie stosować?

Czytaj więcej

Jaki wpływ wywiera COVID‑19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Jaki wpływ wywiera COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że sprawozdanie finansowe za 2020 r. będzie inne niż w poprzednich latach. Wiąże się to z pandemią COVID-19 i lockdownem, który dotknął większość firm w pierwszych miesiącach 2020 r. Co za tym idzie – sprawozdanie finansowe będzie musiało zawierać opis perspektywy na następne lata.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama