Jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami mają obowiązek ciągłego śledzenia zachodzących zmian oraz stosowania najnowszych interpretacji, bowiem mogą mieć one istotny wpływ na ujmowanie zdarzeń gospodarczych, wycenę, prezentację czy ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Zmiany zachodzące w 2021 r. to w głównej mierze reforma IBOR.

Przegląd zmian w MSR

Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej – zmiany w standardach

13 stycznia 2021 r. Komisja UE zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zmiany te, zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/25 z dnia 13 stycznia 2021 r., dotyczą:

  • w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
  • w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,
  • w MSSF 9 Instrumenty finansowe,
  • w MSSF 16 Leasing.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wszystkie przedsiębiorstwa stosują wskazane zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego, rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2021 r. lub później.

Wprowadzone zmiany są głównie następstwem reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, co związane jest ze zmianą sposobu wyceny instrumentów opartych o te stopy.

W rozporządzeniu z dnia 8.06.2016 r. – reformie ulegają indeksy stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych. Zmianie ulega sposób wyceny, który ma być oparty o stopy procentowe, które są stosowane w rzeczywiście przeprowadzanych transakcjach na danym rynku.

Przykładem mogą być tutaj kredyty inwestycyjne, wyemitowane obligacje czy instrumenty pochodne. Takie zmiany powodują niepewność, głównie w obszarze zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.

Zmiany MSSF 9 Instrumenty finansowe

Reforma IBOR przyczynia się głównie do zmiany wyceny aktywów oraz wpływa na zmianę zasad rachunkowości zabezpieczeń.

Zmiany rozpoczynające się od 2021 r. w MSSF 9 odnoszą się do składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego wtedy i tylko wtedy, gdy podstawa określenia wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla tego składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Budżetowanie odgórne vs budżetowanie partycypacyjne

Budżetowanie odgórne vs budżetowanie partycypacyjne

Jakie są kryteria wyboru przez przedsiębiorstwo metody budżetowania? Jak uwzględnić w procesie planowania formalną strukturę organizacyjną? Kiedy zdecydować się na budżetowanie top-down, a kiedy na budżetowanie partycypacyjne?

Czytaj więcej

Audyt spółek notowanych na giełdzie

Audyt spółek notowanych na giełdzie

Podstawą poprawnego funkcjonowania rynku obrotu instrumentami finansowymi jest transparentność i równe traktowanie wszystkich jego uczestników. Informacje, które są udostępniane przez uczestników rynku publicznego stanowią bazę dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa oraz potencjalnych perspektyw rozwojowych. Jeżeli rynek jest przejrzysty i bezpieczny – to inwestorzy chętniej będą na nim zawierać transakcje. Dlatego tak ważne jest wypełnianie przez podmioty zobowiązane ciążących na nich obowiązków informacyjnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.