Jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami mają obowiązek ciągłego śledzenia zachodzących zmian oraz stosowania najnowszych interpretacji, bowiem mogą mieć one istotny wpływ na ujmowanie zdarzeń gospodarczych, wycenę, prezentację czy ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Zmiany zachodzące w 2021 r. to w głównej mierze reforma IBOR.

Przegląd zmian w MSR

Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej – zmiany w standardach

13 stycznia 2021 r. Komisja UE zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zmiany te, zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/25 z dnia 13 stycznia 2021 r., dotyczą:

  • w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
  • w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,
  • w MSSF 9 Instrumenty finansowe,
  • w MSSF 16 Leasing.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wszystkie przedsiębiorstwa stosują wskazane zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego, rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2021 r. lub później.

Wprowadzone zmiany są głównie następstwem reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, co związane jest ze zmianą sposobu wyceny instrumentów opartych o te stopy.

W rozporządzeniu z dnia 8.06.2016 r. – reformie ulegają indeksy stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych. Zmianie ulega sposób wyceny, który ma być oparty o stopy procentowe, które są stosowane w rzeczywiście przeprowadzanych transakcjach na danym rynku.

Przykładem mogą być tutaj kredyty inwestycyjne, wyemitowane obligacje czy instrumenty pochodne. Takie zmiany powodują niepewność, głównie w obszarze zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.

Zmiany MSSF 9 Instrumenty finansowe

Reforma IBOR przyczynia się głównie do zmiany wyceny aktywów oraz wpływa na zmianę zasad rachunkowości zabezpieczeń.

Zmiany rozpoczynające się od 2021 r. w MSSF 9 odnoszą się do składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego wtedy i tylko wtedy, gdy podstawa określenia wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla tego składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań

Na rachunek kosztów działań (ABC – Activity Based Costing) można patrzeć jak na podstawę informacyjną do monitorowania i kontrolowania jednego z dwóch możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej: niskokosztowej produkcji i niskokosztowej dystrybucji. Na podstawie informacji kosztowych o poszczególnych procesach i działaniach można zoptymalizować te procesy na poziomie przedsiębiorstwa lub podjąć decyzję o przeniesieniu niektórych procesów i działań do innej firmy (outsourcing).

Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych w 2021 r. Nowelizacja przepisów, nowe wyzwania i plany na przyszłość

Dokumentacja cen transferowych w 2021 r. Nowelizacja przepisów, nowe wyzwania i plany na przyszłość

Wykonanie obowiązków za rok 2019 niestety nie pozwala nam zapomnieć o temacie cen transferowych na dłużej, rok 2021 przyniósł kolejne wyzwania zarówno w postaci zmian w przepisach, jak również dodatkowych obowiązków związanych z COVID-19.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama