Na rachunek kosztów działań (ABC – Activity Based Costing) można patrzeć jak na podstawę informacyjną do monitorowania i kontrolowania jednego z dwóch możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej: niskokosztowej produkcji i niskokosztowej dystrybucji. Na podstawie informacji kosztowych o poszczególnych procesach i działaniach można zoptymalizować te procesy na poziomie przedsiębiorstwa lub podjąć decyzję o przeniesieniu niektórych procesów i działań do innej firmy (outsourcing).

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań

Dokładność informacji o kosztach jest uwarunkowana znalezieniem odpowiedniej relacji pomiędzy kosztami ogólnymi a kosztami bezpośrednimi, identyfikacją i śledzeniem czynników kosztotwórczych (tzw. cost drivers), wreszcie zdefiniowaniem właściwego poziomu ogólności lub szczegółowości pomiarów. Podstawowe parametry ABC, takie jak dokładniejszy rachunek kosztów obiektów, skupienie się na wynikach procesów i działań (a nie tylko na zużyciu zasobów) oraz na zrozumieniu i interpretacji struktury kosztów (a nie na pomiarze kosztów), umożliwiają osobom kierującym bardziej wiarygodne szacowanie i kontrolę przyszłych kosztów. Metodologia ABC dostarcza podstaw do śledzenia, analizy i zarządzania kosztami, co pociąga za sobą podejmowanie lepszych decyzji na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. ABC jest również komplementarna do dosyć szeroko stosowanej techniki planowania strategicznego, znanej jako Zrównoważona Karta Wyników (BSC – Balanced Scorecard).

Przewagę konkurencyjną w obszarze dystrybucji można uzyskać między innymi poprzez poprawę wydajności prac magazynu. Odbywa się to coraz częściej dzięki automatyzacji oraz mechanizacji procesów. Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że większość operacji magazynowych w dalszym ciągu odbywa się z wykorzystaniem standardowych regałów i szerokimi korytarzami (WAPR Wide-Aisle Pallet Racking), a do obsługi rozładunku, składowania, konfekcjonowania i załadunku towarów wykorzystywane jest również standardowe wyposażenie, służące obsłudze tych procesów (tzw. wyposażenie handlingowe). Żeby móc dokonać optymalnego wyboru zarówno w odniesieniu do regałów, jak i wyposażenia handlingowego, trzeba najpierw zrozumieć przebieg obecnego, planowanego lub wręcz docelowego sposobu i poziomu obsługi klienta, a także zrozumieć cykl zaopatrzenia w towary od dostawców. Trzeba również wybrać metodykę liczenia kosztów poszczególnych operacji, działań, procesów, podprocesów. Niezbędne jest jednocześnie określenie poziomu szczegółowości lub ogólności tych wyliczeń.

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Przegląd zmian w MSR

Przegląd zmian w MSR

Jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami mają obowiązek ciągłego śledzenia zachodzących zmian oraz stosowania najnowszych interpretacji, bowiem mogą mieć one istotny wpływ na ujmowanie zdarzeń gospodarczych, wycenę, prezentację czy ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Zmiany zachodzące w 2021 r. to w głównej mierze reforma IBOR.

Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych w 2021 r. Nowelizacja przepisów, nowe wyzwania i plany na przyszłość

Dokumentacja cen transferowych w 2021 r. Nowelizacja przepisów, nowe wyzwania i plany na przyszłość

Wykonanie obowiązków za rok 2019 niestety nie pozwala nam zapomnieć o temacie cen transferowych na dłużej, rok 2021 przyniósł kolejne wyzwania zarówno w postaci zmian w przepisach, jak również dodatkowych obowiązków związanych z COVID-19.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama